සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වූ උතුම් භික්‍ෂු ජීවිතයට ඇතුළත්වීමට ලැබීම මහත් වූ භාග්‍යයකි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සිල්වත්ය. “සහොහි දුස්සීලො නාම නත්ථි” දුශ්ශීල සංඝයා නැති බව දක්‍ෂිණ විභංග සූත්‍ර අටුවාවෙහි දක්වා තිබේ. යමෙක් දුශ්ශීල නම් ඔහු සංඝරත්නයට අයත් නැත.

Preview

ඇලීම බැඳීම ගැටීමට මුලය

බත්තරමුල්ල 
සිරි සුදස්සනාරාම 
සදහම් සෙනසුනෙහි 
ප්‍රධාන අනුශාසක 
ආචාර්ය 
මිරිස්සේ ධම්මික හිමි

පෙර ගිජුලිහිණියෙක් කැට කුරුල්ලෙකු අල්ලා ගත්තේය. බියගත් කැටකුරුල්ලා මෙසේ කියමින් හැඬීය. “අගෝචර වූ අන්සතු විෂයෙහි හැසුරුණු නිසා මා මේ විපතට පත්විය. සිය පිය සතු විෂයෙහි හැසුරුනේ නම් ගිජුලිහිණියාට මා අල්ලාගත හැකි නොවන්නේය” මේ ඇසූ ගිජුලිහිණියා මෙසේ ඇසුවේය. “කැටකුරුල්ල, නුඹ කුමක් කියන්නේ ද? නුඹේ ගොදුරු වූ සිය පිය සතු විෂය නම් කුමක් ද?” නගුලෙන් සීසාන ලද කුඹුරෙහි කැට නැඟුණු තැනය. කැටකුරුල්ලා කීවේය. එවේලෙහි ‘නුඹ එවැනි තැනකට ගියේ ද මාගෙන් නම් නොමිදෙන්නේ යැයි බලයෙන් මානයට පත්ව සිටි ගිජුලිහිණියා පැවසුවේය. එසේ එසැණින් කැටකුරුල්ලා මුදාහැරියේය. කැට කුරුල්ලා ද නඟුලෙන් සාන ලද කැට නැඟී තැනකට ගොස් ලොකු කැටයකට නැඟ ගත්තේය. ‘ගිජුලිහිණිය, දැන් එන්න’ යි කීවේය. ගිජුලිහිණියා වේගයෙන් කැටකුරුල්ලා වෙත පියඹා ආවේය. ඒ මොහොතෙහි ම කැට කුරුල්ලා ඒ කැටෙහි ම ඇතුළතට රිංගා සැඟව ගියේය. වේගයෙන් පියඹා පැමිණි ගිජුලිහිණියා එහිම ළය හැපී වැටුණේය.
“ගෝචරේ භික්ඛවේ, චරථ පෙත්තිකේ විසයෙ ගෝචරේ භික්ඛවේ, චරථං සකේ පෙත්තිකේ විසයේ න ලච්ඡති මාරෝ ඕතාරං, න ලච්ඡති මාරෝ ආරම්මණං ති.”

“සිය පිය සතු විෂයෙහි හැසිරෙන්න. ගෝචර වූ සිය පිය සතු විෂයෙහි හැසිරෙන්නන් මරු අවස්ථාවක් නොලබන්නේය.” මෙය සංයුක්ත නිකායේ සතිපට්ඨාන සංයුත්තයෙහි අම්බපාලි වර්ගයේ සඳහන් සකුණග්ඝී සූත්‍රයෙහි ඇතුළත් ධර්ම කොටසකි.
තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමට ආරාධනා කරමින් කැට කුරුල්ලාගේ උපමා කතාව ද ඉදිරිපත් කරමින් මෙම උතුම් සූත්‍ර දේශනාව පැහැදිලි කර වදාළේය. යම් අයෙක් අගෝචර වූ මෙරමා අයත් විෂයෙහි හැසිරෙන්නේ නම් මෙවැනි දෙයක් ම සිදුවන බව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළහ.
එබැවින් අගෝචර ස්ථානයන්හි නො හැසිරෙන්න, අගෝචර වූ, තමාට වූ අයත් නැති විෂයෙහි හැසිරෙන්නා මරු අවස්ථාවක් ලබන්නේය. මරුට අරමුණක් වන්නේය. අගෝචර වූ අන් අය සතු විෂය යනු කුමක් ද? එනම් මේ පඤ්ච කාමයෝය. එම පඤ්ච කාමයෝ මොනවා ද? “චක්ඛු විඤ්ඤෙය්‍යා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මානාපා පියරූපා කාමුපසංහිතා රජනීයා” “තමා කැමති සිත සතුටු කරවන ප්‍රිය වූ කාමයෙන් යුතු ඇලීම් ඇති, ඇසින් ගන්නා රූපයෝය. කනින් අසා දැනගන්නා වූ ශබ්දයෝය. නාසයෙන් දැනගන්නා වූ ගන්ධයෝය. දිවෙන් ලබා ගන්නා වූ රසයන්ය. කයෙන් දැනගන්නා වූ ස්පර්ශයෝය. මේවා අගෝචර වූ මෙරමා අයත් විෂයයි.
මහණෙනි, ගෝචර වූ සිය පියසතු විෂයෙහි හැසිරෙන්න. මහණෙනි, ගෝචර වූ සිය පියසතු විෂයෙහි හැසිරෙන්නන්, ගැන මාරයා අවස්ථාවක් ලබන්නේ නැත. මාරයාට අරමුණක් ද ලැබෙන්නේ නැත. මහණෙනි, මහණ හට ගෝචර වූ සිය පියසතු විෂය කුමක් ද?
එනම් සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමය. එම සතර සතිපට්ඨානයෝ මොනවා ද? මහණෙනි මෙහි මහණ, කයෙහි කායික ඇවතුම් පැවතුම් බලමින් ද කෙලෙස් තවන වීර්ය ඇතිව මනා වූ සිහිනුවණින් යුතුව පඤ්ච ස්කන්ධ නම් වූ ලෝකයෙහි දැඩි ලෝභය සහ දොම්නස දුරුකරමින් වාසය කරයි. කෙලෙස් තවන වීර්ය ඇතිව, මනා සිහි නුවණින් සිතෙහි ස්වභාවය දකිමින් ද පඤ්ච ස්කන්ධ නම් වූ ලෝකයෙහි විෂම ලෝභය සහ දොම්නස දුරුකරමින් වාසය කරයි. කෙලෙස් තවන වීර්ය ඇතිව, මනා සිහි නුවණින් හා නාමරූප ධර්මයන් දකිමින් ද පඤ්ච ස්කන්ධ නම් වූ ලෝකයෙහි විෂම වූ ලෝභය සහ දොම්නස දුරුකරමින් වාසය කරයි. මහණෙනි මෙය මහණහට ගෝචර වූ සිය පිය සතු විෂයයි.
මෙහි දී මහණෙනි, යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කළත්, භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා නම් වූ සිවු පිරිසට ම මෙම උතුම් ධර්ම අවවාදය එකසේ ගැළපෙන්නේය. සසර ගමනෙහි බිය දකින හා එම බියකරු වූ සසර ගමනින් අත්මිදීමට කැමති සියලු දෙනාම ගිහි පැවිදි භේදයකින් තොරව මෙම ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කිරීම අවශ්‍යයයි. අගෝචර ස්ථානයෙහි හැසිරීමෙන් කැට කුරුල්ලාට අත්වෙන්නට ගිය ඉරණමත් අගෝචර ස්ථානය වෙත පැමිණීමෙන් ගිජුලිහිණියාට සිදු වූ ඉරණමත් මෙහි දී පැහැදිලි කරගත යුතුය. කැට කුරුල්ලා අගෝචර ස්ථානයෙහි සහ තමාට නුසුදුසු වූ ආකාරයට හැසිරීමෙන් මහත් විපතකට පත්වන්නට ඉඩ තිබුණි. එනමුත් නුවණින් කල්පනා කොට තමාට ගෝචර වූ ස්ථානයට පැමිණීමෙන් තම ජීවිතය ආරක්ෂා කරගත්තේය. ගිජුලිහිණියා අගෝචර ස්ථානයට පැමිණීමෙන් සහ තමාට සුදුසු නොවන දෙයෙහි යෙදීමෙන් ජීවිත අනතුරකට පත්කර ගත්තාය.
සසර ගමනෙහි ඇති බියකරු බව අවබෝධ කරගෙන එම සසරින් ඉවත්වීමට වෙරදරන භික්ෂුවක් හෝ කවර නම් අයෙක් වූව ද අගෝචර සිත අගෝචර අරමුණ, අගෝචර සංසේවනය මැනවින් දැන ගැනීම අවශ්‍යයයි. සිත කැමති, සිත පිනවන ප්‍රිය ලෙසින් අල්ලා ගන්නා වූ කාමයන්ගෙන් ඇස, කන, නාසය, දිව සහ කය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දක්ෂ විය යුතුය. රූපයක් කෙරේ සිතේ පවත්නා ඇලීම සහ ගැටීම කාමයකි. මෙම කාමයෙන් යුතු සිත, එම රූපය කෙරේ ඇති ඇලීම සහ බැඳීම නිසා රාග, දෝස, මෝහ ආදී කෙලෙස් ඇතිකර ගනී. ඒ අකුසල චිත්තයෝය. මෙම අකුසල චිත්තයන් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සතර අපායට වැටෙයි. දුක් විඳිමින් සසර ගමන දීර්ඝ වෙයි. මෙය මරුවාට අවස්ථාවක් ලෙස ද මරුවාට අරමුණක් ලෙස ද විස්තර කෙරිණ. සිත මුල්කොට ගෙන ඇසින් ඇළුන රූපය නිසා, රාගයෙන් හෝ ලෝභයෙන් බැඳේ. එය තමා සතු කරගන්නට දරන උත්සාහයේ දී වේදනා විඳී. වරෙක දුකට පත්වෙයි. අභිජ්ඣාව නම් වූ විෂම ලෝභයට සහ දොම්නසට පත්වෙයි. ඇලී, බැඳී එම රූපය තාවකාලිකව තමා සතු කරගත්ත ද, එම රූපය නම් වූ සංස්කාර වස්තුවෙහි ඇති අන්තර්ගත ස්වභාවය අනුව අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත්වන විට සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන්ට පත්වෙයි. ඇළුන සහ සිතින් බැඳුන රූපය නොලැබී යන විට ද්වේෂයට පත්වෙයි. තමාට ද අන් අයට ද විපත් කිරීමට සැරසෙයි. මෙම මාර්ගය පස්පව් දස අකුසල් දක්වා විහි දී ගමන් කළ හැකිය. කාමයෙහි බැඳුන තැනැත්තාට හොඳ නරක හෝ කුසල් අකුසල් මඟ අමතක වෙයි. මගේය, මමය, සදාකාලිකයි, ස්ථිරයි ආදී වශයෙන් සිතින් අල්ලා ගත් අරමුණෙහිම ඇලෙයි, බැඳෙයි. අකුසල් කර්ම රැස් කිරීමට මාර්ගයට නොදැනුවත් ම වැටෙයි. මේ ලෙසින් කනින් ද නැහැයෙන් ද, දිවෙන් ද කයින් ද කාමයන්ට ඇලීම සහ බැඳීමම ගැටීමට මුලකි. එයම දුක් ගොඩක මුලාරම්භය මෙන් ම දුක රැගෙන යාමේ මාර්ගයයි. දුක මැනවින් තේරුම් ගන්නා දුකට හේතුවන විෂයෙහි ම හැසිරීම අනුවණ කමකි. දුක මැනවින් ගන්නා විසින් කළ යුත්තේ දුකෙන් නිදහස්වීමේ මඟ දැන එම මාර්ගයෙහි ගමන් කිරීමය.
පඤ්ච කාමයෝ දුක්ගෙන දෙන බව ඉතාම පැහැදිලියි. සතුටක් ලෙස අභාවිත සිතකට දැනුන ද සැබැවින් ම ලබා ඇත්තේ ද පැමිණ ඇත්තේ ද සතුටක් නොව දුක් ගොඩක් ම බව සතිය හෙවත් මනා වූ සිහිනුවණ පවත්වා ගැනීම පුරුදු කරන කවර නම් අයෙකුට වූව ද වැටහේ. මේ නිසා සතර සතිපට්ඨානය වැඩිය යුතු බව පැහැදිලි කෙරිණ. කායික හැසිරීම් ද ආශ්වාසය ද ප්‍රශ්වාසය ද ඇතැයි ද සත්වයෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් නැතැයි ද දැනගනී. මෙම අවබෝධය නම් වූ නුවණ පහළ වන තෙක් අනිච්ච, දුක්ඛ, අනාත්ම, ඔස්සේ විදර්ශනා සිත වඩයි. කිසිවක් මමය, මාගේය කියා අල්ලා නොගනී. උපාදානය කර නොගනී. තණ්හා දිට්ඨියෙන් තොරව වාසය කරයි.

ලෝභය අත්හරින්න අනාගාමීවීම සැක නැත...

ලෝභ සූත්‍රය 

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි

භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගත්තොත්, අපිට එපමණකින් ම අසාමාන්‍ය වූ ලාභයන් ඇති කර ගැනීමට භාග්‍යවන්තයෝ වෙන්ට පුලුවන්. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගැනීම කියන කාරණාව අතිශයින් අමාරුයි. ඉතින් අපි දක්‌ෂ වුණොත් ඒ අවබෝධය අදහා ගන්ට, එපමණකින් ම අපට ලොකු වීරියක්‌ උපදිනව. 
යම් කෙනෙක්‌ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගත්තොත්, එයා තුළ කැමැත්තක්‌ උපදිනව ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් ධර්මය අවබෝධ කරන්න. එයා ඒ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස වෑයම් කරනවා. ඒ විදිහට වෑයම් කරද්දී එයාට පුළුවන් කම තිබෙනව යම් දවසක වීරිය උපදවා ගන්න. වීරිය ඉපදෙනවා. එසේ වීරිය උපදවා ගන්න කෙනා, ඒ ධර්මය අවබෝධ කරනව. 
ධර්මය අවබෝධ කරන්ට කැමැත්ත නැති කෙනා, එක්‌කො මේ ධර්මය පුරුදු කරන්න පුළුවන් කියල කයිවාරු ගහනව, නැත්නම් මේ කාලෙ පුරුදු කරන්න බෑ කියනව. ධර්මයට කැමැත්ත ඇති වුණ කෙනා බෑ කියන්නෙත් නෑ, පුළුවන් කියන්නෙත් නෑ. ඒ කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ සිත අභ්‍යන්තරයේ. එපමණකින් ම එයා නිහඬ වෙනව. එයා තුළයි ඒ ධර්මය කෙරෙහි විශ්වාසය තියෙන්නෙ. එයා බලවත් කැමැත්තෙන් ඒ ධර්මය පුරුදු කරන්න වෑයම් කරනව. එයාට කරන්න කටයුත්තක්‌ තියෙනව. 
එයාට වැඩක්‌ නැති දේ කරන්ට වෙලාවක්‌ නෑ. එපමණකින්ම එයා සංවරයි. එයාට වැඩක්‌ නැති දේ හිත හිතා ඉන්ට වෙලාවක්‌ නෑ. එයාට අර්ථ රහිත දේ කරන්ට වෙලාවක්‌ නැත්තෙ අර්ථවත් දෙයක්‌ කරන්ට එයා තුළ කැමැත්ත තියෙන නිසා යි. එයා ඒ අර්ථවත් දේ ඉටුකර ගැනීම පිජිස කැමැත්ත මුල්කරගෙන වෑයම් කරනව. 
අර්ථ රහිත දේ තමයි කාය දුෂ්චරිතය, වචී දුෂ්චරිතය, මනෝ දුෂ්චරිතය. දැන් එයාට අර්ථවත් දෙයක්‌ කරන්ට වුවමනාව තියෙන නිසා අර්ථ රහිත දේ අතහරිනව. එයාට දෙතිස්‌ කතාව කරමින් ළාමක දෙයින් විනෝද වෙන්ට වෙලාවක්‌ නෑ. ඒවා අත්හැරෙනවා. එයාට විශාල කැමැත්තක්‌ තියෙනවා මහත් වූ අර්ථයක්‌ අත් කර ගන්න. ඒ නිසා එයා තුළ නිහඬ බව හට ගන්නව. ඒක ධර්මතාවයක්‌. එයා තුළ අලසකම කම්මැලිකම නෑ. එතකොට ඒ කැමැත්ත මුල්වෙලා එයා වෑයම් කරනකොට, කොහොමද එයා කටයුතු කරන්නෙ? කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ, අවවාද ඇසුරු කර ගනිමින්, එයා කීකරුව පුරුදු වෙනවා.. 
එහෙනම් මුලින් ම අපි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගන්ට ඕනැ. අදහා ගත්ත කෙනා බලවත් සේ කැමති වෙනවා, ''මමත් ඒ ධර්මය අවබෝධ කර ගන්ට ඕනෑ'' කියල. බලන්න මේ දේශනාව. ඛුද්දක නිකායේ පළවෙනි පොත් වහන්සේගේ තියෙනව 'ලෝභ සූත්‍රය' කියල සූත්‍ර දේශනාවක්‌. ලෝභය අත්හැර දැමීම ගැන වදාළ දෙසුම. මේ දේශනාවෙ තියෙනව මේ විදිහට, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමයි මේ කාරණය වදාළේ. අරහත් මුනිදානන්මයි මෙය වදාළේ. මේ විදිහටයි මට අසන්නට ලැබුණේ. ''පින්වත් මහණෙනි, එකම දෙයක්‌ අත් හැර දමන්න. එතකොට ඔබ අනාගාමී වෙන බවට මම ඇප වෙනව. ඒ එකම එක දේ මොකක්‌ද? පින්වත් මහණෙනි, ලෝභය නම් වූ එකම දෙය අත් හරින්න. එතකොට ඔබ අනාගාමී වෙන බවට මම ඇප වෙනව''. ඒක විශ්වාස කරන්ට බය හිතෙනවා නේද? මේ ධර්මය අදහා ගන්නවා කියන එක ලෙහෙසි නෑ කියල කියන්නෙ ඒකයි. මේ කාරණය අදහා ගත්ත කෙනා බය නෑ, එයා නිහඬයි. ඇයි ඒක සිත අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන විශ්වාසයක්‌. විශ්වාසය නැති කෙනා බය වෙනව. ඒ බය වීම තුළ ධර්මය පුරුදු කිරීම අත හරිනව. 
අපි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය අදහා ගත්තොත් එයා තුළ බලවත් කැමැත්තක්‌ උපදිනවා, 'මම මේක කරන්ට ඕනෑ' කියල. ඊට පස්‌සෙ එයා ඒක කියාගෙන යන්නෙ නෑ. ඒක එයාගේ අභ්‍යන්තරයේ හටගත්ත අදහසක්‌. මතු පිට හටගත්තොත් වතුර උඩට වැටිච්ච දෙයක්‌ වගෙයි. වතුර උඩට වැටිච්ච වටිනාකමක්‌ නැති දෙයක්‌ නිකන් පා වෙවී තියෙනව. අන්න ඒ වගේ තමයි සිතේ බැස ගත්තෙ නැති අදහස. කයිවාරු විදිහට එළියට එනව. 
අදහස බැසගත්ත නම් ඉටුවෙන තෙක්‌ ඒ අදහස එළියට එන්නෙ නෑ. හරියට අදහ ගත්ත කෙනා මැණිකක්‌ වතුරට වැටුණොත්, ඒ මැණික පාවෙන්නෙ නෑ. අභ්‍යන්තරයේ කිඳා බැහැල තියෙනව. අන්න ඒ වගේ. ඒ නිසා අපි මේ ධර්මය කියවා, ඉගෙන ගෙන, අසා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිබඳ විශ්වාසයකට එන්න ඕනැ. එතකොට අපි කැමති වෙයි මේ ධර්මය පුරුදු කරන්න. 
'මේ අර්ථය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ සේක. එය මේ අයුරිනුත් පවසන්ට පුළුවනි. 'යම් කිසි කෙනෙක්‌ ලෝභයකින් ඇළුණොත්, ඒ අයට යන්ට වෙන්නේ දුගතියට තමයි. නමුත් ඔය කාරණය විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන් දකින කෙනා ලෝභය අත් හැරල දාන්නෙ අවබෝධයෙන්ම යි. ඒ විදිහට අත හැරල දාපු ආර්ය උතුමන් මේ ලෝකයට කවදාවත් යළි එන්නෙ නෑ'. මේ අර්ථය වදාරණ ලද්දේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්ම යි. මේ විදිහට මා හට අසන්නට ලැබුණා. එතකොට ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ම කියා දුන්න දෙයක්‌. 
ධර්මය අදහා ගත්තොත්, අපි කැමති වෙනව, මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. මෙහෙම හිතමු, අපි යම් දෙයක්‌ විශ්වාස කරනව, විශ්වාස කරල ඒක කරන්ට වෑයම් කරනව, එතකොට වෑයම් කරන්ට කරන්ට විශ්වාස කරන දේ තමන්ට තහවුරු වෙනව නේද? අන්න එතකොට වීරිය උපදිනව නේද?. ඒ කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති නොවුණොත්, කැමැත්ත උපදින්නෙ නෑ. කැමැත්ත ඉපදුනේ නැති කෙනා වෑයම් කරන්නෙ නෑ. වෑයම් නොකරන කෙනාට ඒක ප්‍රත්‍යක්‌ෂ වෙන්නෙ නෑ. ප්‍රත්‍යක්‌ෂ නොවන කෙනාට වීරිය උපදින්නෙ නෑ. 
එතකොට එයාට උපදින්නෙ නිදිමත, අලසකම, එකට එක කරන ගතිය, ඇද කුද හොයන ගතිය, ඒවම තමයි උපදින්නෙ. ධර්මය කෙරෙහි විශ්වාසයට ආපු කෙනා තුළ අවබෝධ කර ගන්ට ඕනැ කියල කැමැත්ත උපදිනව. එසේ කැමැත්ත ඉපදුණු කෙනා ටික ටික වැයම් කරන්ට පටන් ගන්නව. ඒ වෑයම් කරන කෙනාට, ඒ අදහා ගත්ත දේ ගැන වැටහෙන්ට පටන් ගන්නව ටික ටික. ප්‍රත්‍යක්‌ෂ වෙනව කියන්නෙ ඒකයි. අන්න එහෙම ප්‍රත්‍යක්‌ෂ වෙන කෙනාට වීරිය උපදිනව. වීරිය ඉපදුනායින් පස්‌සෙ එයා බලවත් සේ වීරිය කරල මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නව.
ඒ නිසා හොඳට මේ ධර්මය ඉගෙන ගෙන තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන ඒ ලෝභය, එහෙම නැත්නම් ආශාව අතහරින්ට කැමැත්ත උපදවා ගන්න. ආශාව අතහරින්ට කැමැත්ත උපදව ගන්න කෙනා තවදුරටත් ධර්මය ඉගෙන ගන්නව. දැන් අපි දන්නව ආශාව කොහෙද හටගන්නෙ කියල. ආශාව අත හරින්න කැමති කෙනා, ආශාව අත හැරීම පිණිස කැමැත්තෙන් වාසය කරනව. එසේ කැමැත්තෙන් වාසය කරන කෙනා තුළ, ඒ කැමැත්ත මුල්වෙලා ම සිහිය පිහිටනව. එයා වැඩක්‌ නැති අර්ථයක්‌ නැති දේ අත හැරල දානව. සිහිය පිහිටනව. ඇස, කණ, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත මුල්කරගෙන ආශාව උපදිනවා එයාට තේරෙනව. එහෙම තේරෙනකොට, ඒ ආශාව පවත්වන්ට එයා තුළ කැමැත්ත නෑ. දැන් ආශාව අතහරින්නයි එයාගෙ කැමැත්ත තියෙන්නෙ. එතකොට එයා ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත මුල්කරගෙන ආසාව උපදිනවා තේරෙනකොට එයා අකමැති දෙයක්‌ උපදින්නෙ. එහෙනම් අකමැති දෙයක්‌ උපදවන දේට එයා අකමැති වෙනව. 
එයා ඇසට අකමැති වෙනව. කනට අකමැති වෙනව. නාසයට අකමැති වෙනව. දිව, ශරීරය, සිතට අකමැති වෙනව. එයා ඒ ආයතන හතුරො විදිහට, අහිතවත් අය විදිහට තේරුම් ගන්න කල්පනා කරන්ට කැමති වෙනව. එයා ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත අනිත්‍ය විදිහට, දුක්‌ විදිහට දකින්න පුරුදු වෙනව. එතකොට එයා ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත ගැන ආශ්වාදයෙන් නෙවෙයි කල්පනා කරන්නෙ. අකමැත්තකින් කල්පනා කරන්නෙ. ඒවයෙ ආදීනව දකිමින් කල්පනා කරන්නෙ. යම් දෙයක්‌ කෙරෙහි ආශ්වාදයෙන් යුතුව කල්පනා කර කර යනකොට මොකද වෙන්නෙ. ආශාව උපදිනව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දුන්න බැඳිල යන දේවල් ගැන ආස්‌වාදයට අනුව කල්පනා කරන කොට ආශාව උපදිනව කියල. දැන් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගත්ත කෙනා ලෝභය අත් හරින්ට කැමැත්තෙන් වෑයම් කරන කොට, ඒ ලෝභය උපදින තැන් ගැන සිහිය උපද්දවගෙන වාසය කරන කෙනා ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය සිත කෙරෙහි අකමැත්ත උපදවාගෙන වාසය කරන කෙනා තුළ ආසාව උපදීද? ආශාව නිරුද්ධ වෙන්ට පටන් ගන්නව. හරිද වැරදිද ඒ කාරණාව? හරි. හරි වුණාට ඇයි අපි නොකරන්නෙ. ආරම්භය නෑ. ගමනක්‌ යන්න නම් පය උස්‌සන්ට ඕනැ. පය උස්‌සන්නෙ නැතුව ගමන යනවද? එයා එතනම යි. පය උස්‌සපු කෙනා ගමන යන්ට පටන්ගෙන. 
ඒ නිසා අපි ආරම්භයට එන්න නම්, ධර්මය අහල ධර්මය කියවල ඒ ධර්මය අදහා ගන්න. අන්න එතකොට අපි තුළ කැමැත්ත උපදියි මේ ධර්මය මම අවබෝධ කරගන්ට ඕනෑ කියල. හරියට බැසගත්ත කෙනා නිහඬ කෙනෙක්‌. ලොකු ජලාශයකට වැටිච්ච මැණික්‌ ගල හොයන්න පුළුවන්ද කාටවත්? හොයන්න බෑ. පුංචි වතුරට වැටිච්ච Rජිෙµdaම් කෑල්ලත් හොයන්න පුළුවන්නෙ. අන්න ඒ වගේ හරියට පැහැදීම ඇති වුන කෙනාගෙන් ඒක එළියට පැන පැන යන්නෙ නෑ. එයා නිහඬව තමන්ගෙ කටයුතු කරන කෙනෙක්‌. එයාගෙන් ලෝකයට කරදරයක්‌ නෑ. ලෝකය ම එයාට කරදර කරන්ට උත්සාහ කළත්, එයා හිනාවෙලා නිකන් ඉන්නව 'හනේ කමක්‌ නෑ' කියල. ඇයි එයාට කරන්ට බලවත් දෙයක්‌ තියෙනව. දිය ඇතුළට කිඳා බැස්‌ස මැණික තියෙනව. මිනිස්‌සු ඇවිල්ල ඒ දිය කඳ කළම්ඹනවා. මැණික කැළඹෙයිද? නෑ. කළම්ඹන කට්‌ටිය කැළඹිලා යයි යන්ට. දිය මතුපිටට Rජිෙµdaම් කෑල්ලක්‌ වැටෙනව. පුංචි ලේනෙක්‌ ඇවිල්ල කැලතුවත් කැළඹිලා යනව. අන්න ඒ වගේමයි. මේ ධර්මය හොඳට අදහා ගත්තොත්, කවුරු මොනව කිව්වත් තමන්ගෙ කටයුත්ත එයා පාඩුවෙ කරනව. ලෝකය කැළඹෙන විදිහට එයා කැළඹිලා යන්නෙ නෑ. එයාට බලවත් දෙයක්‌ තියෙනව කරන්න. 
එයා ඒ ලෝභය උපදින තැන් සිහියෙන් දකිනව. ලෝභය, ආශාව උපදින තැන් කෙරෙහි අකමැත්තෙන් වාසය කරනව. දැන් එතකොට එයා තුළ ආශාව ගෙවෙන්ට පටන් ගන්නව. එතකොට එයා තුළ නීවර්ණවලට ආහාර නෑ. නීවරණවලට ආහාර නැත්තෙ ඇයි? එයා වැඩක්‌ නැති දේ අත්හරින්ට කැමැත්තෙන්, සංවරව ඉන්නෙ. ධර්මය කෙරෙහි බලවත් විශ්වාසයක්‌ තුළ ඉන්නෙ. එයා ප්‍රමුදිතයි. නැවුම් හිතක්‌. කලින් තිබ්බ කුණු වෙච්ච හිත නෙවෙයි දැන්. 'අරක මොකක්‌ද, මේක මොකක්‌ද, අරය මෙහෙම කිව්ව. මෙයා මෙහෙම කිව්ව' ඒ වගේ හිත හිතා හිටිය කුණු වෙච්ච හිත දැන් නෑ. දැන් තියෙන්නෙ කොහොම හිතක්‌ද? අළුත් විශ්වාසයක්‌. බලවත් විස්‌වාසයක්‌. බලවත් කැමැත්තක්‌. ඒ හිත නැවුම්. ප්‍රමුදිතයි කියන්නෙ ඒකට. කලින් හිතේ තිබ්බෙ 'අරය මෙහෙම කිව්ව. මෙයා මෙහෙම කිව්ව. මට මෙහෙම වුණා. අරයට මෙහෙම වුණා. මඩ ගොහොරුව කලින් තිබ්බෙ. එතන නීවරණ කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, ථීනමිද්ධය ඔක්‌කොටම ආහාර තිබුණා.
දැන් ඒ කුණු වෙච්ච හිත නෙවේ, දැන් තියෙන්නෙ අළුත් හිතක්‌. ඒ මොකක්‌ද? 'භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම වදාළ, අනේ මටත් ඒක අවබෝධ කරන්ට ඇත්නම්'. එතකොට පරණ කුණු ඔක්‌කොම බැහැරවෙලා. ඒව අමතකයි. ඒව අත්හැරිල. අළුත් දෙයක්‌. ඒ සා හිත නැවුම්. නැවුම් හිතින් වාසය කරන කෙනා ප්‍රමුදිතයි. එසේ ප්‍රමුදිත බවට පත්වෙච්ච කෙනා තව දුරටත් වෑයම් කරන්නෙ ධර්මය තේරුම් ගන්න. එතකොට එයා තුළ නීවරණ වලට අහාර හටගන්න විදිහට නෙවෙයි එයා කටයුතු කරන්නෙ. එයා දැන් ඇසට අකමැතියි, ඇසට පේන රූපයටත් අකමැතියි, කනට අකමැතියි, ශබ්දයටත් අකමැතියි මේ ආදී විදිහට ඇස, කණ, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත මේව කෙරෙහි අකමැත්ත ඇතිකර ගනිමින් තමයි වාසය කරන්නෙ. 
එයා නීවරණවලට ආහාර සපයනවද? ආහාර නොදෙන්ට වෑයම් කරනවද? දැන් එයා නීවරණ වලට ආහාර දෙන්නෙ නෑ. නීවරණවලට ආහාර සපයන්නෙ නෑ. ආහාර නැති කොට මොකද වෙන්නෙ. නීවරණ දුබල වෙනව. දැන් එයා තව දුරටත් සිහි කරන්නෙ, ඇස, කණ, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත ගැන. අකමැති විදිහටයි සිතන්නෙ. දැන් එයා තුළ නීවරණවලට ආහාර නෑ. කලකදී නීවරණ දුබලවෙලා නීවරණවල බලය නැතිවෙන කලක්‌ එනව. එතකොට හිතේ නීවරණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ නෑ. දැන් මොකක්‌ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත කෙරෙහි ආදීනව අනුව බලන සිතුවිලි හිතේ තියෙන්නෙ. අර නීවරණ වලින් ඇති වෙච්ච පීඩා දැන් නෑ. 
නීවරණවලින් පීඩා තියෙන කාලේ, කමච්ඡන්දයෙන් පීඩාව තියෙනව, ව්‍යාපාදයෙන් පීඩාව, ථීනමිද්ධයෙන් පීඩාව, දැන් ඒව නෑ. ඒ පීඩා නැති තැන හිත විවේකයි. හිතේ විවේකය තියෙනව. දැන් අර තමන් සිහිකරන ධර්මය විතරක්‌ හිතේ තියෙනව. ඒ විවේකය නිසා එයා තුළ විවේකය උපදිනව. දැන් එයා ප්‍රීතියෙන් යුක්‌තව අර ධර්මය ම සිහි කරනව. කලකදී ඒ ප්‍රීතිය නැති වෙලා කය සිත සැහැල්ලු වෙනව. පස්‌සද්ධිය උපදිනව. දැන් එයා තවත් පහසුවෙන් ඒ ධර්මයම සිහි කරනව. කලකදී සිත සැපයට පත්වෙනව. එයා දැන් සැප සේ ඒ ධර්මය ම සිහිකරනව. කලකදී ඒ නීවරණ නිරුද්ධ වෙලා ගිහිල්ල, බලවත් සමාධිය උපදිනව. දැන් එයා ඉතාම සුව පහසුවෙන් බලවත් සමාධිය තුළ ඒ ධර්මයම සිහිකරනව. කලක්‌ යනකොට එයාට ඒ බලවත් සමාධි හොඳින් පිහිටුවා ගන්ට ලැබෙනව. ඒ සමාධිය තුළ වාසය කරන කෙනාට ලෝභය අත්හැර ගන්න පුළුවන් කම ලැබෙනව. 
එනිසා මේ පින්වතුන් අන්න ඒකට කැමති වෙන්න. කැමති වෙලා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් විදිහට ලෝභය අත්හරින්ට කැමති වෙන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපි උදෙසා ඇප වෙලා තියෙනව. අන්න ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බලවත් ප්‍රකාශය විශ්වාස කරන්න. විශ්වාස කරන කෙනාට පුළුවන්කම ලැබෙනව මහත් වූ සැප විපාක අත් කර ගන්න. අපිට මේ විදිහට ඇප වෙනව කියල ප්‍රකාශ කරන්නෙ, ඒ විශ්වාස කිරීම එතරම් අමාරු නිසා. ඒ නිසා තමා 'මම ඇපවෙන්නම්' කියල කියන්නෙ? ඇයි එහෙම ඇප වෙන්නම් කියල කියන්නෙ. ඒ විශ්වාසය ඇති කර ගත්තෙ නැත්නම්, එයාට මහත් වූ ලාභය අහිමි වෙලා ආපහු දුක්‌ සහිත වූ සතර අපායේ ඉපදෙමින් සංසාරේ යන්ට සිද්ධ වෙනව. ආන්න ඒකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කැමති නෑ. කෙනෙක්‌ව සතර අපායෙන් නිදහස්‌ කරගෙන සංසාරෙන් නිදහස්‌ කරගැනීම පිණිස භාග්‍යවතුන් 
වහන්සේට පුළුවන් උපරිම උත්සාහය තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නෙ. ඒකයි කියන්නෙ 'මේ ලෝභය අතහරින්න. ඔබ අනාගාමී වෙනව කියල මම ඇප වෙනව' කියල. 
ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් ධර්මය හොඳින් දරාගන්න. එතකොට අපි කාටත් ඒ ධර්මයෙන් මහත් වූ පිහිට ලබාගන්ට පුළුවන්වෙයි. ඉතින් අපි මේ සියලුදෙනාට ම ආශිර්වාද කරනව, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගැනීම පීණිස බලවත් වූ වීරිය උපදාවා ගැනීමට භාග්‍ය උදාවේවා කියල. 

තෙරුවන් සරණයි...!!!!!

දම්සයුර facebook පිටුවෙනි
¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

පී‍්‍රතිමත් දැහැමි පාලනයක් සඳහා මිහිඳු හිමි දේශනා

මහාචාර්ය 
විලේගොඩ අරියදේව හිමි


මිහිඳු මාහිමියෝ විවිධ පැතිවලින් යුත් සූත්‍රදේශනා රාශියක් පාලක පාලිත දෙපක්ෂය අරමුණූ කොට දේශනා කළහ. පේතවත්ථු හා විමානවත්ථු දේශනාවන් මගින් සියලු දෙනාට අකුසලයේ භයානක විපාකත්, කුසලයේ සැප සම්පත් ලබාදෙන බලයත් ආකර්ෂණීය ලෙස පහදා දුන්නාහ.
රටක සාමයත් සෞභාග්‍යයත් පිරුණ දැහැමි පාලනයක් සඳහා පාලක හා ප්‍රජාව යන දෙපක්ෂයේම සහයෝගය අවශ්‍යය. අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන් අප රටට දායාද කළෝ හුදු ආගමික ඇදහිල්ලක් නොවේ. පුද්ගලයාගේ මෙලොව, පරලොව, එසේම ලෞකික ලෝකෝත්තර යන අංශ දෙකෙහිම සංවර්ධනය ඒකාන්ත වශයෙන් ඇතිකරන පරිපූර්ණ දහමකි, අපට උන්වහන්සේ ලබා දී ඇත්තේ බුදුදහමත් සමඟ දහ අටක් ශිල්ප ශාස්ත්‍රයන්ද ඒ හා බැඳුණු ස්වයං පෝෂිත අර්ථ ක්‍රමයක් සඳහා උපදේශනය ද පරිපූර්ණ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හා දැහැමි පාලන ක්‍රමයක්ද ඊට ඇතුළත්ය. උන්වහන්සේ අප වෙත ගෙනා බුද්ධ දේශනාව මානව චින්තනයේ අග්‍රඵලය වූ කිසිවකුට අභියෝග කළ නොහැකිවූ අසම සම දර්ශනයකි. භාරතයේ උපත ලැබූ බුදුදහම සුරක්ෂිත කරගැනීමේ වාසනාව අප සතුවිය.

අපේ මේ පුණ්‍යභූමිය පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංගි‍්‍රසි හා දකුණු ඉන්දීය ආක්‍රමණයෙන්ද, අප වසර තිහක් භයානක ලෙස අත්විඳි ත්‍රස්තවාදයෙන්ද ආරක්ෂා වුයේ අහම්බයෙන් නොවේ. මහාවංශයේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ දැක්වෙන අප බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණ මංචකයේදී සක්දෙවි රජුන් අමතා ඔහුට පැවරූ කාර්ය බොහෝ දෙනා අමතක කරති. ඒ කුමක්ද?
විජය කුමරා ඇතුළු සත්සියයක් සෙනඟ අද දින ලංකාවට ගොඩබසින බැවින් ඔවුන්ට රැකවරණය ලබාදී මාගේ සම්බුදු සසුන ලංකාවේ පිහිටන බැවින් ලංකාවත් සම්බුද්ධ සාසනයත් ආරක්ෂා කරදෙන ලෙස බුදුරදුන් සක්දෙවියන්ට දන්වා සිටි කාරණය සක් දෙවියන් ඇතුළු සම්‍යග් දෘෂ්ටික දෙවියන් විසින් ඒ අයුරින් ඉෂ්ටකර ඇති බව දෙදහස් පන්සියයක ඉතිහාසය සාක්ෂි දරයි.
සම්බුදු සසුන සැමදා ආරක්ෂාවූයේ දැහැමි පාලකයන්ගේත් ජාතියේ මුරදේවතාවන් ලෙස සැලකෙන ගරුතර සංඝරත්නයේත් අනුග්‍රහ හා කැපවීම නිසා ය. මෙහිදී පාලක හා පාලිත යන දෙපක්ෂයේම වගකීම අති විශාලය. බොහෝ දෙනා අතර වඩාත් ප්‍රචලිත මිහිඳු දේශනාව ලෙස සාකච්ඡාවන්නේ බුදුදහම යනු කුමක්දැයි පිළිවෙලින් හඳුන්වාදුන් චුල්ලහත්ථි පදෝපම සූත්‍ර දේශනාවයි. එම සුත්‍ර දේශනාවෙන් තිස්ස රජතුමාත් මැති ඇමැතිවරුන් හා රැස්ව සිටි ජනතාවත් බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ රත්නය යන ත්‍රිවිධ රත්නය කුමක්දැයි හඳුනා ගනිමින් තිසරණ සරණ ගියහ. තිසරණ සරණ යාමෙන් සීලය පුරා, නීවරණ ප්‍රහීණ කොට ධ්‍යාන උපදවා අභිඥා ඥානයන් ලබමින් චතුරාර්ය සත්‍ය පසක්කොට නිර්වාණ අවබෝධය ලබන ආකාරය දක්වා සම්බුදු දහම යනු කුමක්දැයි පිළිවෙලින් අවබෝධ කරගැනීමට එම සූත්‍ර මහෝපකාරිවිය. විදේශ රටවලට පවා ඇතුන් ප්‍රවාහනය කළ ඇත් ශිල්පය පිළිබඳ මහා අවබෝධයක් තිබුණු රජු හා ජනතාවට එම හත්ථිපදෝපම සුත්‍ර උපමාව අතිශයින්ම සමීප එකක් විය. මෙසේ ක්‍රමයෙන් ලංකාව තුළ සම්බුදු සසුන ප්‍රතිෂ්ඨාපනය විය.
මිහිඳු මාහිමියන් විවිධ පැතිවලින් යුත් සූත්‍රදේශනා රාශියක් පාලක පාලිත දෙපක්ෂය අරමුණූ කොට දේශනා කළහ. පේතවත්ථු හා විමානවත්ථු දේශනාවන් මගින් සියලු දෙනාට අකුසලයේ භයානක විපාකත්, කුසලයේ සැප සම්පත් ලබාදෙන බලයත් ආකර්ෂණීය ලෙස පහදා දුන්නාහ. දේවදූත සූත්‍රය, ආසිවිසෝපම සූත්‍රය බාලපණ්ඩිත සූතය අග්ගික්ඛන්ධෝපම සූත්‍රයන් දේශනා කරමින් රජුට හා ජනතාවට සම්බුදු දහමේ පණිවිඩය ලබාදුන් මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ රටක සදාචාරය හා සෞභාග්‍යය සඳහා වඩාත් වැදගත්වන රාජොවාද ජාතකය, රාජෝවාද සූත්‍රය හා බාලපණ්ඩිත සූත්‍ර දේශනාවන් දේශනා කළහ. අප මෙහිදී පහතින් දක්වන්නේ රාජෝවාද සූත්‍රයෙහි එන ගාථාවන් දෙකකි.
“ගවං චෙ තරමාණනං– ජිමහං ගච්ඡති පුංගවෝ 
සෙසා ජිව්හා ගච්ඡන්ති – නෙතෙන ජිමෙහ ගතෙසති 
ගවං චෙ තරමානානං – උජුං ගච්ඡති පුංගවො 
සෙසා උජුං ගච්ඡන්ති – නෙතෙත උජු ගතෙ සති”

ගඟකට බැස එගොඩට යන සිය ගණනින් යුතු ගවරැලේ නායක ගවයා, ඉදිරියෙන් ගමන් කරයි. (තරණය කරයි) ඒ නායක ගවයා ඇදට ගමන් කරයි. සෙසු ගවයෝ සියලුදෙනා ඇදට ගමන් කරති. නායක ගවයා ඍජුව ගමන් කරන විට සෙසු ගවයෝද ඍජුව ගමන් කරති. ඉන්දියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීමට ගිය අවස්ථාවක මෙය මම හොඳින් දුටුවෙමි. ගඟට බැස හිස උඩට තබාගෙන ගඟ තරණය කරණ ගව නායකයාගේ හිස හැරෙන දිසාවට සෙසු ගවයන් සියලු දෙනාගේ හිස එම දිසාවට හැරෙන අයුරු දුටු මට මෙම බුද්ධ දේශනාව කොතරම් අපූරු ද යන්න වැටහුණි.
මෙම කාරණය පාලක පන්තිය හා හොඳින් ගැලපෙන අතර එය රාජ්‍ය පාලනයට සීමා නොවේ. පාසලේ විදුහල්පති, පන්සලේ විහාරාධිපති, ආයතනයක පාලකයා යන මේ සියලු දෙනා කෙරෙහි මෙම උපමාව අදාළ වේ. රටක් දැහැමි වන්නේ එම රටේ තිබෙන ආගම අනුව නොවේ. කොතරම් නිවැරැදි ආගමක් දර්ශනයක් උරුම වුවත් රටේ රාජ්‍ය පාලනය ආර්ථිකය පරිහානිට ලක්වි තිබේනම් ඒ රටෙහි සදාචාරය බිඳ වැටී මිනීමැරුම් ස්ත්‍රි දූෂණ මංකොල්ල කෑම කැරලි කෝලාහල වර්ධනය වී යාම අනිවාර්යය. මිහිඳු මාහිමියන් රටේ පාලකයන්ට මෙම සූත්‍රවලට අමතරව චක්කවත්ති සීහනාද, කූඨදන්ත, අග්ගඤ්ඤ වැනි සූත්‍ර දේශනාවන් දේශනා කළ බවට සැකයක් නැත. බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පරිපූර්ණ වු දහමකි. එහි කිසිදු තැනෙක අසත්‍යයක් නැත. යහපත් අරමුණක් සඳහා වුවද මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුවද කිසිදා බුදුරජාණන් වහන්සේ අසත්‍යයක් දේශනා නොකරන බව අභය රාජ කුමාර සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කළහ. ඒ අනුව උන්වහන්සේ සත්‍යවූත්, අද්භූතනොවුත් මිනිසාට ප්‍රයෝජනවත් දෙයම දේශනා කළහ. සමහර සත්‍ය පි‍්‍රයවන අතර සමහර දේශනා කෙනෙකුට අමිහිරි ඒවා මිස ඒවා තිත්ත කසාය බඳුය.
මුලින් සඳහන් කළ රාජෝවාද සුත්‍රය හා බාලපණ්ඩිත සූත්‍රදේශනා වන්ගෙන් රජතුමා හා මැති ඇමැති වරුන්ට තදින් අවවාද කළ බවක් මහා වංශයෙහි දැක්වෙන පහත සඳහන් වැකියෙන් පැහැදිලි වේ. “ථෙරො අමෙහ ගාලෙන ඔවදති. ගචෙඡ්‍යයානුඛො? මහින්ද මහතෙරණුවො. අපට දැඩි ලෙස අවවාද කරන්නේ ආපසු වඩින්නවත්ද? මේ සූත්‍ර දේශනාවන් සමඟ තේ සකුණ ජාතක කථාවන්ද සම්බන්ධ කරගෙන ඇත. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ තිස්ස රජතුමා ඇතුළු මැති ඇමැති පිරිසට මනාව පැහැදිලි කළේ පාලකයන්ගේ බැරෑරුම් වූ වගකීමයි. බුදුදහම හුදෙක් ලෝකෝත්තර වූ විමුක්තියට සීමාකළ දහමක් නොවේ.
රට වටේම ගලන්නාවූ අලංකාර ගංඟා පද්ධතියකින් හෙබි, සදාහරිත පරිසරයකින්ද ඇල දොල වනාන්තර ඇතුළු භෞතික සම්පත්වලින් පිරීගිය මේ රටෙහි මිහිඳු හිමියන් දේශනා කළ ධර්මය අනුගමනය කළ දසරාජ ධර්මය ක්‍රියාත්මක කළ පාලක පිරිස අහසින් වැටෙන වැහි බිඳුව මුහුදට ගලා යාම අවහිර කොට ඉදිකළ මහා වැව් අමුනුවලින් තහවුරු කළේ මේ රටේ ආර්ථික සමෘද්ධිය නොවේද? කොසොල් රජුට එදා දේශනා කළ චක්කවත්ති සීහ නාද සූත්‍රයෙන් බුදුරදුන් අවධානය කළේ ආර්ථික සමෘද්ධියෙන් තොර සදාචාරය හිස් වදනක් බවය. නිදහසින් පසුව අප සිදුකළේ මහා පරිසර විනාශයකි. කුඹුරු ගොඩකරමින්, කුරුඳු ඉඩම්, පොල් ඉඩම්, රබර් ඉඩම් ආදිය වෙන්දේසි කොට කරන්නාවූ මහා ජාතික අපරාධයන් ගැන කථා නොකොට හුදෙක් අධ්‍යාත්මික සුවය, පමණක් ගැන දේශනා කිරීම අර්ථ ශූන්‍ය කරුණක් බව අප වටහා ගත යුතුය. ජාතිවාදි ගැටුම් ඉදිරියේදී වුවද මතුවීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතු සාධකයන් වන්නේ අක්‍රමික අධ්‍යාපනික ආර්ථික සැලසුම්ය. මිහිඳු හිමියන් තේ සකුණ ජාතකය වැනි ජාතක කථාවකින් ගෙන හැර දක්වන ලද්දේ රටේ සම්පත් නිසිසේ කළමනාකරණය කොට ආර්ථික සමෘද්ධියක් ඇතිකිරීමේ අවශ්‍යතාවයි.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

යම රජුගේ නඩු තීන්දුව - දේවදූත සූත්‍රය ඇසුරෙන්

බටුගොඩ ශ්‍රී ජයසුන්දරාරාම මහා විහාරාධිපති,
නාලන්දේ විමලවංශ හිමි

පුදුම සහගත සිදුවීම් අපට දිනපතා අසන්නට, දකින්නට ලැබෙයි. බොහෝ දෙය කවුරුන් හෝ බලාපොරොත්තු නොවුන මොහොතක, බලාපොරොත්තු නොවුන අයුරින් සිදුවෙයි. පසුගිය සුනාමි ව්‍යසනය අවස්‌ථාවේ වෙරළාසන්නයේ බිළිදකු බේසමක තබාගෙන නාවමින් සිටි මවකි. නොසිතූ අයුරින් සුනාමි රළ පැමිනුණි. මව සුනාමි රළට ගොදුරු වූවාය. එහෙත් බිළිඳා සහිත බේසම ගස්‌ මුදුනක දෙබලක්‌ අතර රැඳී 
දරුවාගේ ජීවිතය බේරුණි. එම දරුවා අදද යහතින් ජීවත් වෙයි. නෙදර්ලන්තයේ 'ඇම්ස්‌ටර්ඩෑම්' ගුවන් තොටුපලට දරුවකු රැගත් මවක්‌ පැමිණියේ මැලේසියාවේ ක්‌වාලාලම්පූර් ගුවන් තොටුපල බලා පියාසර කිරීමට නියමිත ගුවන් යානයට ගොඩවීමටයි. එහෙත් මාර්ග තදබදය නිසා ඇයට නියමිත වේලාවට ගුවන් තොටුපලට පැමිණිය නොහැකි විය. නියමිත වේලාවට පිටත්වූ යානය සෙසු මගීන් ද සමග අතුරුදන් විය. එම මවගේ සහ දරුවාගේ ජීවිත බේරුණි. පසුගිය සමයෙහි ලංකාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල සිදුවූ නාය යාම් වලින් පවුල් පිටින් පස්‌ කඳු අතර සැඟවුණි. එහෙත් එම පවුල්වල ඇතැම් සාමාර්කයන් උදෑසන විවිධ කාර්යයන් සඳහා නිවාසවලින් පිටව ගොස්‌ සිටි බැවින් ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරුණි. ඉතා මෑත සිදුවූ මීතොටමුල්ල කුණු කන්දට යටවී ජීවිත ගණනාවක්‌ අහිමි විය. එහෙත් ඇතැම් දෙනාගේ ජීවිත බේරුණි. භූමිකම්පා අවස්‌ථාවලදී ද ඇතැමුන් දින ගණන් කොන්ක්‍රීට්‌ තට්‌ටු යට සිරවී සිට දිවි බේරා ගත් අයුරු දැන ගන්නට ලැබුණි.
මෙවැනි දෙය සිදුවීමට හේතුවක්‌, කාරණයක්‌ හෝ නිර්මාණකරුවකු සිටිය යුතුය. මේවා ගැන දාර්ශනිකයෝ විවිධ මත පළ කරති. ඔවුන් සොයාගත් මූලධර්ම අතර පෙර කරන ලද කර්මය මූලික තැනක්‌ ගනියි. එහෙත් ඇතැම්හු මෙම කර්ම වාදය නොපිලිගනිති. එනමුත් ඉහත් සඳහන් සිදුවීම් වැනි සිදුවීම් හමුවේ ඔවුනට දිය හැකි පිළිතුරක්‌ නැත. බුදුදහම කර්මය ඉතා සියුම් ලෙසත්, ගැඹුරු ලෙසත් විග්‍රහ කරනු ලබයි. එහෙත් සියල්ල පෙර කරන ලද කර්මයන් නිසාම සිදු නොවන බව බුදු දහමෙහි පෙන්වා දෙයි. බුදු දහමෙහි උගන්වන්නේ ෙච්තනාවම කර්මය වන බවයි. දිට්‌ඨධම්මවේදනීය ආදී වශයෙන් විපාක දෙන කාලය සහ 
ආකාරය අනුව කර්මයෙහි ප්‍රභේද දක්‌වයි. එසේම දුක්‌ විපාක ලබාදෙන අකුසල කර්ම, සැප විපාක ලබා දෙන කුසල කර්ම, දුක්‌ මෙන්ම, සැප ලබා දෙන මිශ්‍ර කර්ම, දුක්‌ සහ ලෞකික සැප ලබා නොදෙන කර්ම වශයෙන් ද කර්මයෙහි ප්‍රභේද දක්‌වා ඇත. දුක ලැබීම මෙන්ම සැප ලැබීමද කර්ම විපාක වශයෙන් සැළකිය හැකිය. 
සොරකම , වංචාව වත්මන් සමාජයෙහි නිරතුරුවම අසන්නට දකින්නට ලැබෙන අකුසලයකි. සාමාන්‍ය ජනයා පමණක්‌ නොව, මහා ධනපතියන්, ඇතැම් දේශපාලකයන්, ආගමික නායකයන්, රජයේ උසස්‌ තනතුරු දරන්නන් ද සොරකමට වංචාවට පෙළඹී සිටින බව රහසක්‌ නොවේ. සොරකම් කිරීම වනාහී බරපතල පාප කර්මයකි. 
පස්‌ පව්වලට අයත් කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම පාප කර්මයක්‌ මෙන්ම, පිරිහීමට ද හේතු වන කරුණකි. වැරදි ලෙස ඉඳුරන් පිනවීමට උත්සාහ කිරීම නිසා මිනිසුන් විවිධ අපරාධ සිදු කරති. සමාජ ප්‍රශ්නයක්‌ බවට පත්ව තිබීම සහ විවිධ ලෙඩ රෝග වැළඳීමෙන් අකාලයේ මරු වසඟයට යන පිරිස්‌ දිනෙන් දින වැඩිවන ප්‍රවණතාවක්‌ දැකිය හැක. බොරු කීම හෙවත් 
මුසාවාදය ද බරපතළ අකුසලයකි. බොරු කියන පුද්ගලයාට කළ නොහැකි අපරාධයක්‌ නැත. එවැන්නන්ට ලැබෙන දඬුවම් පිළිබඳ අප අසා ඇත්තෙමු. 'ලැදිව රජෙක්‌ බොරු බස්‌කීs විගසකයා - නැතිව රිද්දි බලයත් ඒ මිනිස්‌ කයා, පොළව පලාගෙන ගොස්‌ වැටුණි නරකයා - මෙලොව සතුනි ඉන් බොරු කීම නරකයා (ලෝවැඩ සඟරාව ) වැනි කවි මගින් පැවසෙන්නේ එම කරුණයි. 
මත් පැන් , මත් ද්‍රව්‍ය වත්මන් සමාජයේ මහත්ම බලවත් ප්‍රශ්නයකි. මෙම විපත පිළිබඳ නොදන්නා කිසිවෙකුත් නැත. එහෙත් එය පිටු දකිනු වෙනුවට එයට ගොදුරු වන පිරිස්‌ දින පතා වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවක්‌ ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම පස්‌ පව් කිරීමෙන් මෙලොව අපමණ දුක්‌ විඳීමට සිදු වෙයි. පරලොවදී ද දුක්‌ විඳීමට සිදුවෙයි. ' පස්‌ පව් කර මෙතනත් ලැබ සෝකය 'ගොස්‌ නිරයේ දුක්‌ විඳිති අනේකය ' (ලෝවැඩ සඟරාව) යනුවෙන් පවසා ඇත්තේ එම කරුණයි. 
භාග්‍යවත් බුදු රජාණන් වහන්සේ ඡේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සමයක භික්‌ෂුන් වහන්සේලා අමතා 'මහණෙනි, සත්ත්වයෝ කාය දුශ්චරිතවත් වන්නේ නම් වාග් දුශ්චරිත වන්නේ නම් මනෝ දුශ්චරිත වන්නේ නම් ආර්යෝපවාද කලාහු නම් , මිථ්‍යාදෘෂ්ටි ගත්තාහු නම් ඔව්හු ඒකාන්තයෙන්ම මරණින් පසු ප්‍රේත ආත්ම ලබන්නාහුය. එසේම තිරිසන් ජාතියෙහි උපදින්නාහු ය. එසේම එවැනි මිනිසුන් මරණින් පසු අපායට නොහොත් නිරයට පැමිණෙන්නාහු ය. මහණෙනි, එවැනි නිරිසත්ත්වයන් යම පල්ලන් විසින් යම රජු වෙත පමුණුවති. එවිට යම රජු විසින් 'එම්බා පුරුෂය, තොප උඩුකුරුව මල මුත්‍ර ගොඩෙහි වැතිර සිටින ළදරුකු නොදුටුවෙහිද? 
යනුවෙන් ප්‍රශ්න කරයි. එවිට 'දුටුවෙමි ස්‌වාමීනී' යනුවෙන් පිළිතුරු දෙයි. එසේනම් තොපට මෙවැනි හැඟීමක්‌ ඇති 
නොවුණිද? මමත් මෙසේ අසරණව සිටියා නොවේද යන හැඟීම ඇති නොවුනාද? එසේ හැගීමක්‌ ඇතිව සිතින් කයින් මනසින් සිදු කරන වැරදිවලින් වෙන්වීමට අදහස්‌ නොකළේ මන්ද? එසේනම් තොපම දඬුවම් විඳිය යුතුය. හොඳයි කමක්‌ නැත. තොප දෙවන දේවදූතයා නොදැක්‌කෙහිද ? එනම් උපතින් අසූ වයස්‌ ඉක්‌මවූ, දිරාපත්වූ, වකුටුවූ, හැරමිටියක පිහිටෙන් ගමන් කරන, වෙව්ලන, දත් හැලුන, කෙස්‌ පැසුන, කෙස්‌ ගිලිහුන, සම රැලි වැටුන ස්‌ත්‍රියක හෝ පුරුෂයකු දකීමෙන් පසුව මටත් මෙලෙස සිදු වන්නේය. මෙසේ සිතා, කයින් වචනයෙන් මනසිaන් සිදු කරන වැරදිවලින් වෙන්ව කටයුතු නොකළේ මන්ද? එබැවින් තොපම මෙහි විපාක විඳිය යුතුය. 
එසේනම් එම්බල පුරුෂය, තොප තුන්වන දේවතාවා නුදුටුවෙහිද? තොප ආබාධයට ලක්‌වූ , ගිලංවූ , සිය මළමුත්‍ර ගොඩෙහි වැතිර සිටින්නාවූ පුරුෂයෙක්‌ හෝ ස්‌ත්‍රියක නොදැක්‌කෙහිද ? එසේ දැක මාද මෙලෙස ආබාධයට ලක්‌වෙමි කියන සිතුවිල්ලෙන් කයෙන් සිතින් වචනයෙන් සිදු කරන වැරදිවලින් මිදී කටයුතු නොකළෙහි නම් තොප විසින් දඬුවම් විඳිය යුතු වෙයි. එය වෙනත් කිසිවකු විසින් කරන ලද්දක්‌ නොව, තොප විසින්ම කරගන්නා ලද දෙයකි. කමක්‌ නැහැ තොප හතරවන දේවදූතයා නොදුටුවෙහිද? එම්බා පුරුෂය, මිනිස්‌ ලොව රජදරුවන් විසින් නොයෙකුත් අපරාධ කළවුන් අල්වා දෙතිස්‌ වදයට ලක්‌කරනු නොදුටුවෙහිද? එනම් කසයෙන් තැලීම, වේවැලින් තැලීම, පොලුවලින් පහර දීම, අත් සිදීම, පාසිඳීම, අත්පා සිඳීම, කන් නාසා සිඳීම, උල තැබීම, කඩුවෙන් ගෙල සිඳීම, මෙවැනි වද දීමෙන් දුක්‌ විඳින සත්ත්වයන් දැක දැකත් කයෙන්, වචනයෙන්, සිතෙන් අකුසල් කළානම් තොපම එයට විsපාක විඳිය යුතුය. කම් නැත, තොප පස්‌වැනි දේවදූතයා නොදුටුවෙහිද? එනම්, මරණයෙන් දිනක්‌ ඉක්‌මවූ, මැරී දින දෙකක්‌, තුනක්‌ ඉක්‌මවූ, ඉද්මී, නිල්වන් වූ, විකෘති වූ, මල සිරුරක්‌ දැකීමෙන් පසු වුව ද සිතින් කයින් වචකයෙන් යහපත් දෙය නොකලෙහි නම් එයට තොප විසින්ම දඬුවම් විඳය යුතු වෙයි. 
මෙසේ පවසා විනිශ්චය කර , එතැන් සිට එම නිරි සත්ත්වයා අනේකවිධ වධ බන්ධන වලට පමුණුවයි. කොතෙක්‌ වධ දුන්න ද ඔහු විසින් කරන ලද පාප කර්මය තිබෙනතාක්‌ මරණයට පත් නොවෙයි. අප්‍රමාණ ආයු කාලයක්‌ නිරයෙහි දුක්‌ විඳියි. දේවදූත සූත්‍රයෙහි ඒ පිළිබඳ දීර්ඝව විස්‌තර කර ඇත. අවසන නිරය පාලකයෝ එම නිරි සත්ත්වයාගෙන් කුමක්‌ කැමති වන්නේද'යි අසයි. හෙතෙම කුස ගිනි ඇති බව පවසයි. එවිට යම පල්ලන් ගිනියම් අඬුවෙන් ඔහුගේ මුව විවර කර ගිනිගෙන දිළිසෙන ලෝහ ගුලි මුඛය තුළට දමයි. එවිට මුඛය, උගුර, උදරය, අතුණුබහන් පිළිස්‌සී ගොස්‌ අධොමුඛයෙන් පිටව යයි. එහෙත් ඔහුගේ පාප කර්මය තිබෙන තුරු මරණයට පත් නොවේ. නැවත යමපල්ලන් විසින් ඔහුගෙන් කුමක්‌ කැමති වන්නෙහි ද'යි විමසයි. එවිට පිපාසිතයෙමි'යි කියයි. ඉන් පසු ගින්නෙන් දිළිසෙන යකඩ අඬුවලින් මුව විවර කර, ගිනිගෙන දිළිසෙන ලෝදිය මුව තුළට දමයි. එසේ මුවට දැමූ ලෝදිය මුඛය, උගුර, ආමාශය, ඇතුළු සියල්ල පුළුස්‌සා දමමින් අධෝ මුඛයෙන් පිටව යයි. 
පාප කර්ම කළ පුද්ගලයන් මෙසේ නිරයට වැද අපමණ දුක්‌ විඳිති. එසේම යම් පුද්ගලයකු එම උතුම් ආර්ය ධර්මයෙහි 
පිහිටා කටයුතු තරයි නම් ජාති, ජරා, මරණවලට හේතු වූ තෘෂ්ණාව සහ උපාදානය අත්හැර සියලු සසර දුක්‌ නැති කර උතුම් නිර්වාන සුවයට පත් වෙති.¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

පස්මහ බැලුම් බැලුවේ ඇයි?

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය, 
විලේගොඩ අරියදේව හිමි

බෝසත් දිව්‍ය රාජයණන් වහන්සේ මිනිස් ලොව මවුකුසක පිළිසිඳ ගන්නේ කාලය, දීපය, දේශය, කුලය , මව යන පස්මහ බැලුම් බැලීම හෙවත් පංච මහා විලෝකනය කිරීමෙන් අනතුරුවය. පස්මහ බැලුම් තුළ තිබෙන්නේ කිසියම් ඓතිහාසික වූ ද, පාරිසරික වූද, අධ්‍යාත්මික වූද හේතුන් කොටසකි.
බුදු කෙනෙක් ලොව පහළ වීම දුර්ලභ, අසීරුම අවස්ථාවකි. මනුලොව පරමායුෂ අවුරුදු විසිදහස, දස දහස පමස වන කාලයන්ද තිබේ. එවැනි කාලයක බුදු කෙනෙක් ලොව පහළ වන්නේ නැත. ඊට හේතුව ඒසා දීර්ඝ කාලයක් ජීවත්වන මිනිසාට ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ යන ස්වභාවයන්හි ඇති දුක් සහිත බව වේදනා සහිත බව තේරුම් ගත නොහැකි වීමය. එහෙත් මිනිස් පරමායුෂ අවුරුදු සියයක් වන කල්හි ඒ සියල්ල අත්විඳින්නට ලැබේ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත හැකි වන්නේද මේ පරමායුෂ සීමාවේදීය.
පස්මහබැලුම් තුළ වූ ‘කාලය’ නම් කාරණය තුළ ඇත්තේ එම පරමායුෂ සීමාවය.
එකල මිනිසුන්ගේ ජීවිතයන්හි ඉතා සංකීර්ණ බවක් තිබුණි. සිදුහත් කුමරු මහබිනික්මන් කළේ සතර පෙරනිමිති දැකීමෙන් පසුව බව අපි දනිමු. එහෙත් ඊට පෙර ජීවිතය ගැන අවබෝධ වන්නට, දුක හඳුනා ගන්නට කුමරු ප්‍රඥාවන්ත නොවූයේද? එලෙස එම සිදුවීම ලඝු කොට නොසිතිය යුතුය. සිදුහත් කුමරු දකින්නේ සතර පෙරනිමිති පමණද?
ක්‍රි.පූ. හයවන සියවසේ භාරතයේ රාජාණ්ඩු, ගෝත්‍රික , සමූහාණ්ඩු පැවතුණි. මානව ශිෂ්ඨාචාරයේ දියුණු වූ මහා ජනපද දහසයෙන් දාහතරක්ම අයත්වූයේ බුදුරදුන් පහළ වු දේශයටය. ඒ අතරින් නාගරික දියුණ ූ ශිෂ්ටාචාරයක් ඇති මගධය, කෝසලය ප්‍රධාන රාජාණ්ඩු බවට පත්විය. මේ රාජාණ්ඩු අතර සේම, කුඩා රාජ්‍ය අතරද පැවතියේ භයානක තත්ත්වයකි. ප්‍රධාන රාජාණ්ඩු නිතරම කුඩා රාජ්‍ය බිලිගන්නට යුද්ධ කළ අතර රාජාණ්ඩු අතරද සාගත, කැරලි කෝලාහල භයානක යුද්ධ ඇතිවුණි. උදාහරණ ලෙස රෝහිනී නදියට ශාක්‍ය කෝලිය දෙපිරිස යුද්ධ කරන්නට සැරසීම දැක්විය හැකිය.
අත්ථ දණ්ඩ සූත්‍රයේදී මේ සමාජ පාරිසරික තත්ත්වය ගැන බුදු හිමියන් විස්තර කළේ
“අත්ථ දණ්ඩං භයං ජාතං 
ජනං පස්සත මේධගං 
සංවේගං චිත්ත යිස්සාමී 
යතා සං විජිතං මයා...”

“ගිහිව සිටින කල කාය දුශ්චරිතවල යෙදෙන මිනිසුන් මම දුටුවෙමි. එකිනෙකා විනාශ කරගෙන කලහ කරන සැටි දුටුවෙමි. මට දැඩි සංවේගයක් ඇතිවුණි. භයක් ඇතිවුණි. ” යනුවෙනි.
මේ ලෙස බෝසතාණන් වහන්සේ තමන් ජීවත්වු ප්‍රදේශයේ තිබු සමාජ දේශපාලන. අර්බුදයන් දුටුවහ. ඒ ගැන කලකිරුණහ.

භයානකම දේ පියා මරා රජවෙන බල ලෝභී මානසිකත්වයකින් යුතු යුගයක් වීමය. එමෙන්ම කොසොල් රජු විඩූඪභ නිසා මරණයට පත්වන්නේ රජගහනුවර ප්‍රවේශ ද්වාරය අසළ සීතලෙන් ගැහි ගැහී සිටින අවස්ථාවකය. අජාසත් රජු ලිච්ඡවීන්ට එරෙහිව අවුරුදු හතක් යුද වැදුනි. මේ ලෙස දේශපාලන අවුල් වියවුල් නිසා, තෘෂ්ණාව නිසා අසහනකාරි ආදිනව විඳින යුගයකය, බුදුරජාණන් වහන්සේ මානව වර්ගයා අතරට එන්නේ. ‘දීපය’ ලෙස සලකනු ලැබුවේ මේ සමාජ, ආර්ථික , දේශපාලනික පරිසරයයයි.
එකල ඉන්දියාවම මහා දාර්ශනික ප්‍රබෝධයක් ඇතිවී තිබූ කාලයකි. ෂට් ශාස්තෘවරු පහළ වූ, හැට දෙකක් පමණ වූ දෘෂ්ඨීන්ගෙන් යුතු වූ , ජටිල, පරිබ්‍රාජක, නිගණ්ඨ. පබ්බජිත, අචේලක ආදි සම්ප්‍රදායන් රාශියක් තිබු යුගයකි. සමාජ, දේශපාලනික, ආර්ථික, අසහනකාරි ස්වභාවයන් නිසා මිනිසුන් ජීවිතයේ සැනසුම සොයා ගිය යුගයකි.
බෝසතාණන් වහන්සේ විසඳුම්, සොයන්නට පෙළඹෙන්නේ මෙසේ දිය සිඳුණූ විලක දඟලන මත්ස්‍යයන් සේ පීඩිත වු මිනිසුන් කෙරේ උපන් සංවේගයකිනි. එක පැත්තකින් අසහනකාරී බව තිබිය දි තවත් පැත්තකින් අධි සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගෙවු පිරිස් වූහ. පාඨලී පුත්ත හරහා රජගහ නුවර දක්වා, තාම්රලිප්ත යේ සිට බරණැස දක්වා, සැවැත් නුවර සිට පකිස්ථානය දක්වා, රජගහනුවර සිට බරණැස් නුවර දක්වා ආදි ලෙස ප්‍රධාන වෙළෙඳ මාර්ග බිහි වී තිබුණි. ඒ පසුබිමත් සමඟ මිනිසුන් කාමසුඛල්ලිකානු යෝගී බවේ අන්තයටම ගමන් කළ කාලයකි. සිදුහත් කුමරුටද ඒ ජීවිතය අත්විඳින්නනට බල කළ ස්වභාවයක් අපි දකිමු. රම්‍ය, සුරම්‍ය, සුබ මාලිග, කාන්තාවන්ගේ නෘත්‍ය දර්ශන ආදි මේ සෑම දෙයක් තුළින්ම පසිඳුරන් පිනවීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සැකසී තිබුණි. එහෙත් මේ ජීවිතය පිළිබඳ කළකිරුණූ, අසහනයට පත්වුණූ පිරිස්ද සිටියහ. කෝලිත, උපතිස්ස දෙදෙනාද ඊට අයත්ය. මේ අනුව බුද්ධිමත් තරුණ පිරිස් විඥානවාදී විසඳුම්වලින් පරම සැපතක් ලබාගන්නට පෙළඹුණු යුගයක් වු බවද පැහැදිලිය. අත්ථකිලමතානුයෝගීව ශරීරයට දැඩි දුක් දෙමින්, අජව්‍රැත, ගෝව්‍රැත වැනි විවිධ ව්‍රැත අනුගමනය කරමින් කළ අකුසල් කර්ම ගෙවා අවසන් කරන්නට උත්සාහ ගත් පිරිස්ද වූහ. සමහරු ඒ වෙනුවෙන් කටුක දුක් වින්දහ.
එවැනි සමාජයක, කාමසුඛල්ලිකානුයෝගී, ජීවිතයක් ගෙවූ, එහෙත් එහි තාවකාලික බව දැන සිදුහත් කුමරුට ගිහි ජීවිතය අත්හරින්නට ආසන්නතම හේතුව වූයේ සතර පෙරනිමිතිය. ඒ අතර රාහුල කුමරුගේ උපතද සිදුවේ. එයද සම්බාධකයක් විය. ගිහිගෙය හැර ගිය සිදුහත් කුමරු සත්‍ය සොයා ගියේ ආලාරකාලාම, උද්දකරාමපුත්‍ර, ගුරුවරුන් වෙතය. ඔවුන් සුළුපටු අයද නොවේ. අධ්‍යාත්මික ඉහළ ධ්‍යානවලට පත්වූ අයයි. බුදුරදුන් ලොවට බිහිවන්නේ . මෙලෙස දාර්ශනික ප්‍රබෝධයක් තිබූ දේශයකයි.
එමෙන්ම තවත් පැත්තකින් සමාජ අසාධාරණය ක්‍රියාත්මක වුණි. ආත්මාර්ථකාමී ලෙස වස්තු පරිහරණය කළ නිසා දුප්පත්කමේ අන්තයට ගිය පිරිස් ද වූහ. සිදුහත් කුමරු මේ අසංවිධිත අර්ථ ක්‍රමයේ ස්වභාවය දුටුවේය. ඊට විසඳුමක් ද සොයමිනි සිදුහත් කුමරු ගිහිගෙය හැර යන්නේ. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ කර්මය නිසා යන මතය බැහැර, හේතුඵල දහමක් ඉදිරිපත් කරන්නේ, සර්ව සාධාරණ සමාජයක් සඳහා උපදෙස් දෙන්නේ ඒ අනුවය.
‘කුල’ ක්‍රමය සපුරා බැහැර කළ ප්‍රතික්ෂේප කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපත ලබන්නට ශාක්‍ය කුලය තෝරා ගන්නේ ඇයි? එකල සමාජයේ අතිශය පීඩාවට පත්වූවෝ ක්ෂුද්‍රයින්ය. සියල්ලන් අභිබවා සිටියෝ ක්ෂතී‍්‍රන්ය. දස දහස් ගණනින් සතුන් බිලිදෙමින්, ධන ධාන්‍ය ගින්නට දමමින් කළ යාගහෝම, පුද පූජා නිසා එකල සමාජ ආර්ථිකයට විශාල ගැටලු ඇතිවුණි, එසේම මෙවැනි ආගමික සංකල්ප, දේව නියෝග, කුල වාදය නිසා එකල සමාජය බොහෝ පීඩාවට පත්විය. ආජීවක,ජටිල, පරිබ්‍රාජක ආදි කණ්ඩායම් බිහිවන්නේ ඊට විරුද්ධවය. මෙවැනි පරිසරයක ශාක්‍ය වංශය ඉතා බලවත්විය. වංශවත් පවුලක ඉපදී කුලවාදය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පහසුය.එහෙත් එවැනි කාලයක ඉපදී වුවද ශාක්‍යයන්ගේ මානය නැති කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත් උත්සාහයෙන් ම කුලවාදය මොන තරම් බලවත්වීද යන්න පැහැදිලිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වීදි දිගේ පිඬු සිඟා වඩිනවා දුටු සුද්ධෝදන පිය රජතුමා මොන තරම් දුකට, කණස්සල්ලට පත් වුණාද? උන්වහන්සේට සමානාත්මතා දර්ශනය ලෝකයට දේශනා කරන්නට හැකිවූයේ කුලවත්, වංශවත් පවුලක ඉපදී කුලය ප්‍රතික්පේෂ කළ නිසාය. පස්මහ බැලුම් අතර එන අවසාන කරුණ ‘මව’ය. මහාමායාදේවිය බුදු කෙනෙකුට මවක් වෙන්නට ප්‍රාර්ථනා කළ උතුම් කාන්තාවකි. වෙසෙස් පින්දහම් කළ තැනැත්තියකි. පංච ශීල ප්‍රතිපදාවේ පිහිටි, සිදුහත් කුමරු මව්කුස, පිළිසිඳගත් දා සිට අටසිල් සමාදන් වු කාන්තාවකි. බුදු කෙනෙකුට උපත දුන් ගර්භය තවත් කෙනෙකු පරිහරනය නොකළ යුතු වීම ඊට එක් හේතුවකි. මහා මායා දේවිය පුතු ඉපදී සය දිනකින් මිය යන්නට කර්ම ශක්තිය ඇති තැනැත්තියක ද වූවාය. එබඳු මවක් ද සොයමිනි. පංච මහා විලෝකනය අවසන් කළේ. මේ අනුව පස් මහ බැලුම් තුළ ඓතිහාසික හා සමාජයීය වශයෙන් යථාර්ථවාදී හේතු කොටසක් අන්තර්ගතවන බව පැහැදිලිය.

දැන දැන බොරුකීම චිත්ත දියුණුවට බාධාවක්

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නා භාවනා අසපුවේ
නිර්මාතෘ සහ අනුශාසක
කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි

ජීවිතයට බොහෝ සෙයින් උපකාරි වන දෙයක් සත්‍ය කතා කිරීම. අද ඇතැම් දෙනෙකුට බොරු කීමට කිසිදු බයක් හෝ ලජ්ජාවක් නැහැ. බොරු කීමට බයක්, ලජ්ජාවක් නොමැති නිසාම බොහෝ දෙනෙක් බොරු කියනවා. නමුත් ඒ තුළින් අපේ ජීවිතයට සිදුවන හානිය බොහෝ බරපතල බව කිසිවෙකුටත් පෙනෙන්නේ නැහැ. සත්‍යවාදී නොවීම හේතු කරගෙන අපගේ ජීවිත අභ්‍යන්තරය තුළ සිදුවන පරිහානිය කෙබඳු දැයි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මනාකොට පෙන්වා වදාළා.
දිනක් තථාගතයන් වහන්සේ රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ බැහැ දැකීමට අම්බලට්ඨිකා කියන අඹ වනයට වැඩියා. රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ දුටුවා තමන්ගේ කුටිය දෙසට තථාගතයන් වහන්සේ වඩින අයුරු. ඉතින් උන්වහන්සේ ඉක්මනින් ආසනයක් පනවා පා සෝදන්න වතුර බඳුනක් පිළියෙල කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කර ඒ ආසනයේ වැඩ හිඳ පා දෝවනය කළා. පා දෝවනය කරන්න වතුර ගත් භාජනයේ පැන් ස්වල්පයක් ඉතිරි වී තිබුණා. රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ පැමිණ බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කොට පැත්තකින් වාඩි වුණා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල ස්වාමින් වහන්සේගෙන් විමසනවා
“රාහුලය, ඔබට මේ භාජනය පේනවාද?”
“එසේයි ස්වාමිනි”
“රාහුලය මේ භාජනයේ පැන් බොහෝම ස්වල්පයයි නේද? තිබෙන්නේ”.
“එසේයි ස්වාමිනි.” මෙහි දැන් පැන් තිබෙන්නේ බොහෝම ස්වල්පයයි.”
“රාහුලය, යම්කිසි භික්ෂුවක් දැන දැන බොරු කියනවා නම් ඔහුගේ මහණකම බොහෝම ස්වල්පයයි. එය දියුණු කරන්න පුළුවන් එකක් නොවේ යැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒ ස්වභාවය භික්ෂූන් වහන්සේට පමණක් උරුම දෙයක් නොවේ. එය අප කාගෙත් ජීවිතයට බලපාන පොදු ධර්මයක්.
ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යම් කෙනෙක් දැන දැන බොරු කියනවානම් ඔහුගේ මහණකම ස්වල්පයයි කියා. එතැන උන්වහන්සේ මහණකම කියා අදහස් කළේ චිත්ත දියුණුවයි. යමෙක් දැන දැන බොරු කියනවා නම් ඔහුට චිත්ත දියුණුවක් සඳහා යන්න බැහැ. අපට වුවමනා නම් මානසික දියුණුවක් සඳහා යන්න බොරු කීමෙන් වැළකිය යුතුවෙයි.
චිත්ත දියුණුව සඳහා යන්න සත්‍යවාදී වීම ඉතා වැදගත්. සත්‍යවාදී වීම තුළ වැඩෙන්නේ පෞරුෂයයි. චිත්ත දියුණුව කියන්නේ පෞරුෂ වර්ධනයක්. එය අපට සත්‍යවාදී වීමට උපකාරි වෙනවා. නමුත් බොහෝ අයට සත්‍යවාදී වීමට තරම් පෞරුෂයක් නැහැ. පොඩි දෙයකටත් බොරු කියනවා.
ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර භාජනයේ තිබුණ ජලය ටික වීසි කළා. හිස් භාජනය පෙන්වා,
”රාහුලය, දැන් මේ භාජනයේ තිබුණු ජලය සියල්ලම පිටතට වීසිවුණා මේ භාජනය දැන් ඔබට පේනවාද?
”එසේය ස්වාමිනි.”
”රාහුලය, ඒ ආකාරයට යම් කෙනෙක් දැන දැන බොරු කියනවා නම් ඔහු තමන්ට මානසිකව දියුණු වෙන්න තිබෙන අවස්ථාව වීසි කළා වෙනවා.”
මේ කාරණය අපට ඉතා වැදගත්. සමහර විට අප අපගේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න දැන දැන බොරු කියන්න පුළුවන්. බුුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මනුස්සයෙකු දැන දැන බොරු කිව්වොත් ඒ තුළ ඔහුගේ චිත්ත දියුණුව ලබන්න තිබෙන අවස්ථාව වීසි කළා වෙනවා කියලා.
බොරුකීම ඔබගේ ජීවිතයට විශාල අනතුරක්. ඔබට යම්කිසි ආකාරයක හැදෙන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් ඒ අවස්ථාව බොරු කීම නිසා මඟහැරී යනවා. අප ගත්තොත් පවුල් ජීවිත ගතකරන මව්පියන් අතර සම්පූර්ණයෙන් සාර්ථකත්වය තිබෙන්නේ එකිනෙකා තුළ තිබෙන විශ්වාසය මතයි. ඒ විශ්වාසය පළුඳු වෙන ප්‍රධානතම දෙය බොරුකීමයි. සමහර විට එකපාරක් බොරු කීව්වොත් ඊට පසු එය ජීවිත කාලයටම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එනිසා යම්කිසි පුද්ගලයෙකුªට මානසිකව දියුණු වෙන්න තිබෙන හොඳම දේ බොරු නොකියා සිටීමයි.
ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අර හිස් භාජනය මුනින් අතට හැරවූවා. රාහුල ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අසනවා “රාහුලය, මේ භාජනය දෙස බලන්න. දැන් මෙය තිබෙන්නේ මුනින් අතට හරවලා. ඔය වගේ රාහුලය, කවුරු හරි කෙනෙක් දැන දැන බොරු කියනවානම් ඔහුගේ මානසික වර්ධනය දියුණු වෙන්න තිබෙන අවස්ථාව මුනින් අතට හැරවූවා වගේ පිරිහී යනවා.
ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුනින් හැරවූ භාජනය උඩු අතට හරවා රාහුල ස්වාමින් වහන්සේට වදාළා,
“රාහුල දැන් මේ භාජනයේ මොකුත් තිබෙනවාද?”
“ස්වාමින්වහන්ස මොකුත් නැහැ. මේ භාජනය හිස්.”
“රාහුලය, යමෙක් දැන දැන බොරු කියනවා නම් ඔහුගේ චිත්ත දියුණුවත් හිස්. ඔහුට මොකුත් නැහැ.”
බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්පසු බොරුකීමෙන් වන හානිය තවත් උපමාවකින් මෙසේ පෙන්වා වදාළා.
“රාහුලය, රජ කෙනෙකුට ඇතෙක් සිටිනවා. ඒ ඇතා යුද්ධයට යවන්න පුළුවන් දක්ෂ ඇතෙක්. මේ ඇතා යුද්දේදී ඉස්සරහා කකුල්වලින් තාප්ප බිඳිනවා. වම් කඳින් බිත්තිවලට ගහනවා. දකුණු කඳින් බිත්තිවලට ගහනවා. පිටුපස කකුල්වලින් බිත්ති පෙරලනවා. ඊළඟට දළ දෙකින් දොරවල් කඩනවා. නමුත් මේ සියල්ලම කරද්දී ඇතා හොඬවැල පිළිබඳව කල්පනාවෙන් සිටින්නේ. හොඬවැල කිසිවකට යොදවන්නේ නැහැ. එවිට රජතුමා සිිතන්නේ මේ ඇතා යුද්ධයට ගිහින් ඉදිරිපස කකුල්වලින් ගහනවා. කඳෙන් ගහනවා. කඳේ දෙපැත්තෙනුත් ගහනවා. පිටුපස කකුල්වලින් ගහනවා. දළ දෙකෙන් ගහනවා. නමුත් මේ ඇතා හොඬවැළ ආරක්ෂා කරගෙන සිටින්නේ. ඒ නිසා මේ ඇතා මට ජීවිතය පරිත්‍යාග කර නොවෙයි සිටින්නේ කියා සිතනවා.
ඒ වගේම තවත් ඇතෙක් සිටිනවා. ඒ ඇතා ඉදිරිපස කකුල් දෙකෙන්, කඳේ වම් පැත්තෙන් ගහනවා. කඳේ දකුණු පැත්තෙන් ඔළුවෙන්, දළ දෙකෙන්, පිටිපස කකුල් දෙකෙන්, හොඬවැලෙන් ගසනවා. එවිට රජතුමා කල්පනා කරනවා මේ ඇතා පුදුම ඇතෙක්. මේ ඇතා ඉස්සරහා කකුල් දෙකෙන් ගහනවා. කඳේ දෙපැත්තෙනුත් ගහනවා. පස්ස කකුල් දෙකෙනුත් ගහනවා. දළ දෙකෙනුත් ගහනවා. හොඬ වැලෙන් ගහනවා. මේ සතාගේ ජීවිතයේ රකින්න කිසිම දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. මේ සතා නම් මා වෙනුවෙන් ජීවිතයම අත්හැරලයි සිටින්නේ කියා.
“රාහුලය, ඒ වගේ තමයි යම්කිසි කෙනෙක් දැන දැන බොරු කියනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතයේ ගුණ ධර්ම දියුණු කරගන්න තිබෙන අවස්ථාව අත්හැරලා තියෙන්නේ. ඔහුට කරන්න බැරි පාපයක් නැහැ. රාහුලය, ඒ නිසා හොඳට හිතට ගන්න මම නම් බොරු කියන්නේ නැහැ කියා.”
එනිසා ඔබ කල්පනා කරන්න බොරු කීමට පෙළඹීම නිසා අපේ ජීවිතයට මොනතරම් හානියක් සිදු වෙනවද? මුසාවාදය නිසා අපට දියුණුවෙන්න තිබෙන අවස්ථාව අපෙන් ගිලිහිලා යන්නේ නො දැනීම නිසයි. ඒ නිසා අපි අධිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගනිමු. අපේ ජීවිතය පරදුවට තබා අවසන් මොහොත දක්වා සත්‍ය වචනය පමණක් කියන්නට.

හදවතේ පිරිසුදු බව වචනයෙන් මනිනවා ද?

බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම 
සදහම් සෙනසුනෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක 
ආචාර්ය 
මිරිස්සේ ධම්මික හිමි

සීලයෙන් පිරිපුන් ගුණ යහපත් මනුෂ්‍යයෝ බිතුසිතුවමක් සේ දුකේදීත්, සැපේදීත් අත් නොහැර, හදවතින්ම සමීපව කටයුතු කරන සද්පුරුෂයන් බව ඔබ දනී.
සංයුක්ත නිකායේ කෝසල සංයුක්තයට අයත් “සත්ත ජටිල” සූත්‍ර දේශනාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පසේනදී කොසොල් රජතුමාට දේශනා කරමින්, පුද්ගලයා කෙසේ හඳුනාගත යුතු වන්නේ දැයි මේ ආකාරයෙන් දේශනා කරන ලදී. යම් කෙනෙක් සමඟ එක්ව වාසය කරනවා සේම මෙනෙහි කරන්නට තරම් චිත්ත ශක්තියක් පැවතිය යුතුයි. එසේම ඒ ගැන දකින්නට තරම් නුවණක් ද පැවතිය යුතුය. සද්පුරුෂ මනුෂ්‍යයන්ගේ සමහර සසරගත දුර්වලකම් හැසිරීමෙන් පැවතිය හැකියි. සමහර පුද්ගලයකුගේ කතාව ටිකක් තද හා සැර පරුෂ ලෙස පෙනිය හැකියි. එහෙත් ඔහු හදවතින් කරුණාවන්තය. දයාවන්තය. අන් අයට නපුරුකම් නොකරන, වෛර, ඊර්ෂ්‍යා වැනි දුර්ගුණ නොපවත්වා ගන්නා වූ, අන් අයට උදව්වක් ම උපකාරයක් ම කරන්නට කැමැති සද්පුරුෂයෙක් විය හැකිය.
චරිතයක පවතින හොඳ නරක තේරුම් ගැනීමට නුවණක් ද, යහපත් වූ ප්‍රඥාවක් ද පැවතිය යුතු බව ඒ අනුව පැහැදිලිය, ප්‍රඥාව ඇති කෙනා අන් අය නිකරුනේ සැක කරන්නේ නැත. චෝදනා කරන්නේද නැත. නින්දා, අපහාස, අවමන් කරන්නේද නැත.

එහෙත් ඥාන ශක්තියක් නොමැතිවීම නිසා බොහෝ දෙනා පවුල් පරිසරයේ, වෘත්තිය කරන ආයතනයේ, සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ මනසින් දුක්විඳින බවත්, නොපවත්නා ගැටලු සිතින් මවාගෙන අන් අයටත් චෝදනා කරමින් මුළු පරිසරයට ම ගැටලු ඇතිකරන බවත් පැහැදිලියි. මේ නිසා කාලයක් එක්ව වාසය කරනවා සේ ම, මෙනෙහි කරනවා සේම, ප්‍රඥාවෙන් ද ඒ ගැන මෙනෙහි කළයුතු බව තේරුම් ගත යුතු වේ.
මීළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් පුද්ගලයෙක් මනා ලෙස දැන ගන්නට නම් ඒ අයගේ කතා ව්‍යවහාරය අනුව පවිත්‍ර බව ඒ අයගේ ගුණ යහපත් බව තේරුම්ගත යුතුයි. එයත් දිගු කාලයකින් විය යුතුයි. කෙටි කාලයකින් එසේ පිරිසුදු බව දැන ගැනීම අපහසුයි. මනාකොට මෙනෙහි කළ යුතුයි. එසේම ප්‍රඥාවෙන් මෙනෙහි කළ යුතුයි. දුෂ්ප්‍රාඥයකුට එනම් නුවණින් සිතා බලන්නට බැරි පුද්ගලයකුට, පුරුද්දක් නැති පුද්ගලයකුට, යම් පුද්ගලයකුගේ පවිත්‍ර බව, සිතෙහි පිරිසුදු බව අවංක බව තේරුම්ගත නොහැකිය. එහි අදහස කුමක් ද? පුද්ගලකුගේ පිරිසුදුකම, පවිත්‍ර බව කතා ව්‍යවහාරයෙන් කාලයක දී දැන ගත හැකියි. මුලින් සඳහන් කළා සේ යම් පුද්ගලයෙක් තමාගේ අරමුණ ඉටුවන තෙක් මිහිරි වචනයෙන්, බොහෝ පරිස්සමෙන්, පාලනයකින් යුතුව කතා කළ හැකියි. වචන හැසිරවිය හැකියි. සාමාන්‍ය ජන සමාජය පවසන්නේ හදවත ගලවා දෙන ආකාරයට හෝ තම ප්‍රාණය වූවත් පරිත්‍යාග කරන තරමට කතා කරන පුද්ගලයකු බවයි. යම් පුද්ගලයෙක් කුමන ආකාරයෙන් කතා කළත්, මිහිරි වචන කතා කළත්, තම ජීවිතය පරිත්‍යාග කරන ආකාරයෙන් කතා කළත්, උගතකු ලෙස කතා කළත්, මොන ආකාරයේ ස්වභාවයක් මවාගෙන කතා කළත්, දිගු කලක් ආශ්‍රය කරන විට යම් තැනකදී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ හදවතේ සැබෑ ස්වභාවය වචනවලින්ම මතුවිය හැකිය. ඒ බව වඩාත් වැටහෙන්නේ සමීප ආශ්‍රයකට එන විටයි.
යම් පුද්ගලයෙක් තම තමන්ගේ අරමුණු ඉටුවෙන තුරු සංවරව හා මිහිරි ලෙස කතා කරයි. එහෙත් තම අරමුණු ඉටු නොවෙන විට යම් පුද්ගලයකුට බැන්නා, දොස් කිව්වා යැයි ඇසෙන විට හෝ තමන් කේන්ති ගත්තා යැයි කියන විට පවසන වදන් ඝෝර විය හැකියි. සැර පරුෂ විය හැකියි. යම් පුද්ගලයෙකුට අසාගෙන සිටිය නොහැකි තරමට කටුක විය හැකියි. මුලින් මධුභාෂක හෝ මධුභාෂිණී හැටියට මිහිරිම මී පැණි වැනි වචන කතා කළ අයෙක් හැටියට හැසිරුණු මේ පුද්ගලයා කේන්ති ගියා යැයි පවසමින් මේ පිට කරන වචන මොනතරම් අස්ලීල දැයි, මොනතරම් අසංවර දැයි, සැර පරුෂ දැයි නොහික්මුණු නොමනා වචන දැයි දැනෙන්නට පටන් ගනී. එසේ නම් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සිතෙහි පවිත්‍රතාවයක්, හදවතේ පිරිසුදු බවක් නැති බව ඉතාම පැහැදිලියි.
'කකචූපම' සූත්‍ර දේශනාවේ දී ‘කාලී’ නම් සේවිකාව ‘වේදහිකා’ නම් තම ස්වාමි දියණියගේ මනා වූ හැසිරීම සංවර බව පරික්ෂා කරනු ලැබූයේ වෙනදාට වඩා දවල් වන තෙක් නිදා සිටීමෙනි. දින කීපයක් එසේ වීමෙන් මුල දී සංවරව, මනා හැදුනුකමින් යුතු ස්වාමි දියණිය දොර පොල්ලගෙන සේවිකාවගේ හිසට පහරදීමෙන්, නපුරු වචන පැවසීමෙන් ඇයගේ බාහිරව මවාගෙන තිබූ සංවරකම, පෙනුම මෙසේ යැයි ලෝකයාට ම පැවසුවා. නුඹලා විසින් මනා ගුණ යහපත්, සංවර ස්වාමි දියණියක් යැයි පවසනු ලැබූ ඇය කේන්ති ගෙන නපුරු වදනින් බැන වැදී මගේ හිසට පහර දී තුවාල කළා යැයි මිදුලට පැමිණි කාලී නම් සේවිකාව අසල්වැසියන්ට කෑ ගසා සඳහන් කළා.
මෙවැනි සිදුවීම් සාමාන්‍ය පරිසරය තුළ ජන සමාජයය තුළ මොනතරම් පවතී ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ එක්ව වාසය කිරීමෙන් සීලය දැන ගන්නවා සේම හැදුනුකම තේරුම් ගන්නවා සේම යම් පුද්ගලයකුගේ කතා ව්‍යවහාරයෙනුත් හදවතේ ඇති පවිත්‍ර බව තේරුම්ගත හැකි බවයි.
එමෙන් ම යම් පුද්ගලයෙක් රවටන ආකාරයෙන්, මුලා කරන ආකාරයෙන් කතා නොකළත් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කතාව අනුව හදවතේ ස්වභාවය මනාකොට තේරුම්ගත හැකියි. කොවුලාගේ හා කපුටාගේ සැබෑ ස්වභාවය හඬ නැගීමේ දී හඳුනාගන්නා සේ යම් මනුෂ්‍යයෙකුගේ කතාව ඔස්සේ ඒ පුද්ගලයා කවුරුන් දැයි තේරුම් ගත හැකියි.
යම් පුද්ගලයෙක් කතා නොකොට සිටින තාක් කල් යම් විටක බාහිර ලෝකයාට පෙනෙන්නේ සංවර අයෙක් හැටියටයි. ගුණයහපත් වූ සද්පුරුෂයෙක් හැටියටයි. යම් විටක උගතෙක් හැටියටයි. එහෙත් කතාව ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව උගතෙක් ද, නූගතෙක් ද, ගුණවතෙක් ද, නුගුණවතෙක් ද කියා හෝ සිල්වත් හෝ දුසිල්වන්තයෙක් ද කියා හෝ සංවර හෝ අසංවර කෙනෙක් ද කියා හෝ දැනගත හැකි වන්නේ ය. හදවතේ ඇති සැබෑ ස්වභාවය එනම් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සිතිවිලිවල සැබෑ ස්වභාවය ඒ කතා ව්‍යවහාරයෙන් මතුවන්නට පටන් ගනී. කාලයක් ආශ්‍රය කරන විට ඒ කතා ව්‍යවහාරයෙන් සිතෙහි පවිත්‍ර බව මනාව වැටහෙන්නට පටන් ගනී. දුෂ්ප්‍රාඥයකුට නොව ප්‍රඥාවන්තයකුට ඒ කතා ව්‍යවහාරය අනුව හදවතේ සැබෑ ස්වභාවය වැටහෙන්නට පටන් ගනී.
මුලින් සඳහන් කළා සේ යම් විටක කතා ව්‍යවහාරය ලෝකයා පිළිගත් පරිදි නොගැළපුණත් එහෙත් ඔහුගේ හදවත පිරිසුදු බව සිතිවිලි පිරිසුදු බව වැටහෙන්නට පටන් ගනී. මේ නිසා හදවතේ හෝ පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයාගේ පිරිසුදු බව මනාකොට තේරුම් ගැනීමට කතා ව්‍යවහාරයෙන් හැකි බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහි දී දේශනා කරන ලදී.

අසංඛත වූ නිවන නොතිබෙන්නට...


පූජ්‍ය කොටියාගල අනුරුද්ධ හිමි
බිබිල යක්‌කුඹුර, 
මො/ශ්‍රී විද්‍යානන්ද පිරිවෙණ

සත්ත්වයන්ගේ සිත් සතන් තුළින් ශෝක හුල් උදුරා දමන උත්තම ශල්‍ය වෛද්‍යවරයාණන් වහන්සේ ලෙස තුන්ලොවේ ගුණරාව පැතිර ගියේ අපගේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනයි. එක්‌දිනක්‌ සම්බුදුහිමියන් සම්මුඛ වීමට පැමිණි තැනැත්තෙක්‌ උන්වහන්සේගෙන් මෙසේ විමසා සිටියා. ''මේ වේගයෙන් ගලායන සංසාරය නවතින්නේ කොතැනකද? ඇවිද ඇවිද යන සංසාර ගමන නවතින්නේ කොතැනකද? නාමයත්, රූපයත් ඉතිරි නැතිව නිරුද්ධ වන්නේ කොතැනද? යනුවෙනි.

සසර ගමනින් නිදහස්‌ නොවූ කෙනකු නම් මෙබඳු පැනයක්‌ කෙසේ විසඳන්නේද? එහෙත් ලෝ තතු මනාව දුටු අනාවරණ වූ ප්‍රඥ ඇති සම්බුදු හිමියෝ ඉහතින් විමසූ පැනයට මෙසේ පිළිතුරු දේශනාකොට වදාළ සේක.

යම් තැනක ආපෝ ධාතුවත්, පඨවි ධාතුවත්, තේජෝ ධාතුවත් වායෝ ධාතුවත් පිහිටන්නේ නැතිනම් අන්න එතැන තමයි වේගයෙන් ගලා බසින සංසාරය නවතින තැන. එතැන තමා ඇවිද, ඇවිද යන සංසාර ගමන නවතින තැන. එතැන තමයි නාමයත්, රූපයත් ඉතිරි නැතිවම නිරුද්ධ වන තැන. 

එමෙන්ම සංසාර ගමන තුළ දුක උරුම කරගෙන ගමන් කරන ලෝ සතුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඒ අමා නිවන නම් වූ දුක්‌ බිය රහිත ක්‌ෂේම භූමිය 

පෙන්වා නොදුන්නා නම් කිසිවකුටත් මේ දුක්‌ත සංසාර කතරින් අත්මිදීමක්‌ නම් නැත්තේමය. 

අප සියලු දෙනා අද දැනගන්නේ සංසාරයේ දුක දැනුණු දිව්‍ය පුත්‍රයකුට දේව තිදේව වූ සම්බුදුහිමියන් වහන්සේ පිහිට වූ ආකාරයයි. ඒ දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ නාමය සුබ්‍රහ්ම. සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා දිව්‍ය අප්සරාවන් දහසක්‌ පිරිවරාගෙන තව්තිසාවේ දිව්‍ය විමානයක සැප සේ කල් ගෙවමින් සිටියා. තව්තිසාවේ නන්දන උයනේ තිබෙන පරසතු වෘක්‌ෂයේ මල් පිපෙන කාලයයි මේ. දෙවිවරු සියලු දෙනා මල් පිපී ගිය පරසතු රුක්‌ සෙවණේ සන්තෝෂවීම පිණිස ඒ දිනවලදී නන්දන උයනට යනවා.

ඉතින් මේ සබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයාත් තම පිරිස පිරාවරාගෙන නන්දන උයනට සැපත් වෙනව. එක්‌ දිනක්‌ මේ ආකාරයෙන් තම දහසක්‌ වූ දිව්‍ය අප්සරාවන් පිරිවරාගෙන නන්දන උයනේ පරසතු වෘක්‌ෂය ළඟට පැමිණරුකට පිටදී අසුන්ගෙන සිටියා. මේ පරසතු වෘක්‌ෂයේ ස්‌වභාවය තමයි යම් කෙනෙක්‌ මේ ගසෙහි මලක්‌ නෙළා ගැනීමට කැමති වේ නම් වෘක්‌ෂයේ ශාඛාවක්‌ බිමට නැමීමයි. එය සිදුවන්නේ ඉබේටමයි. එසේ වුණත් සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇතුළු දිව්‍ය අප්සරාවන් කිහිප දෙනෙක්‌ මේ පරසතු වෘක්‌ෂයේ අතු දිගේ ඉහළටම නැග්ගා. නැගලා අතු සොළවන්නට පටන් ගත්තා. එවිට පරසතු මල් බිම වැටෙනවා. ඒ වැටුණු පරසතු මල් දිව්‍ය අප්සරාවන් එකතු කරගත්තා. ඇතැමෙකු එයින් මල්මාලා සැදුවා. තවත් අයෙක්‌ ඒ මාලා දාමයන් උරහිසෙහි රුවා ගත්තා. තවත් අය මල් වොටුණු සාදා සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ ගෙලෙහි පැලැන්දුවා.

එක්‌ වරම පරසතු වෘක්‌ෂයේ නැග සිටි දිව්‍ය අප්සරාවන්ගේ ශබ්දය නෑසී ගියා. පරසතු මල් ගසෙන් බිමට වැටෙන එකත් නතර වුණා. සුබ්‍රහ්ම දෙවියා කලබලයෙන් වගේ ඒ මේ අත බැලුවා. ක්‌ෂණයෙන් පරසතු ගස ලෙස බැලුවා. දිව්‍ය 

අප්සරාවන් පන්සිය දෙනකු නැහැ. කෝ මේ දිව්‍ය අප්සරාවන්? සුබ්‍රහ්ම දෙවියා පිරික්‌සා බලන්න වුණා.

මීට සුළු මොහොතකට පෙර දිව්‍යාලංකාරයෙන් කුල්මත්වී සිටි ඒ පන්සියයක්‌ අප්සරාවියන් අතරින් චුතවී නිරයේ ඉපදී සිටියා. නිරයේ ගිනිදැල් අතරින් වේදනාවෙන්, දුක්‌විඳින ඒ අප්සරාවියන් දුටු සුබ්‍රහ්ම දෙවියාට මහත් සංවේගයක්‌ ඇතිවුණා. මට තව කෙතරම් කාලයක්‌ මේ තවුතිසාවේ ඉන්නට 

හැකිවේද? යනුවෙන් හැඟී ඒ මොහොතේ ඔහු කල්පනා කළා. ඔහුට වැටහුණා අවශේෂ පන්සියය අප්සරාවියන් ද සමග තව සත් දිනකින් තමාටත් නිරයේ ඉපදීමට සිදුවන බව. ඔහුගේ සිත බියෙන් තැති ගැනීමෙන් ශෝකයෙන් දැවී ගියා. ඔහු විමසා බැලුවා මාගේ මේ ශෝකය නිවා දැමිය හැකි කෙනෙක්‌ මේ ලෝකයේ ඉන්නවාදැයි කියා. ඇත්තෙත්ම සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා වාසනාවන්තයෙක්‌. තුන් ලෝකයට අග්‍රවූ ශාන්තිනායක වූ සම්බුදුහිමියන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටින බව ඔහු දැනගත්තා. ඉතින් මේ සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැ දැකීම පිණිස සැවැත්නුවර දෙව්රම් වෙහෙරට පැමිණියා.

බුදුරජාණන් වහන්සේට ආදරයෙන්, ගෞරවයෙන් යුතුව වන්දනා කළා. එකත්පසෙක සිටගත්තා. එසේ සිටි සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවකින් මෙසේ පවසා සිටියා.

නූපන් කරදර ගැනත්, ඇතිවෙලා තියෙන කරදර ගැනත් මේ සිත නිතර නිතර තැති ගන්නවා. මේ සිත නිතර නිතර බියට පත්වෙනවා. මම මේ අසන කරුණු නිසා දෙනු මැනවි. මේ සිතේ කිසි තැති ගැනීමක්‌ නැත්නම් ඒ ඇති වෙන්නේ කොහොමද? සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මේ විමසන්නේ නූපන් කරදර ගැන කිවවේ ඔහුට තව දින හතකින් නිරයේ ඉපදීමට තිබීම නිසා දුකක්‌ තිබෙනවා. ඇතිවෙලා තියෙන කරදර ගැන කියා කිව්වේ ඔහුගේ පිරිවර වූ පන්සියයක්‌ දිව්‍ය අප්සරාවියන් අහිමිවීමෙන් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක ඔහුට තිබුණ නිසා. ඒ දුකට විසඳුමයි ඔහු විමසා සිටියේ. මහා කාරුණික සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට ගාථාවකින් පිළිතුරු දේශනා කොට වදාළා.

නාඤ්ඤත්‍ර බොජ්ජධංගා තපසා

නාඤ්ඤත්‍ර ඉන්ද්‍රිය සංවරං

නාඤ්ඤත්‍ර සබ්බනිස්‌සග්ගා

සොත්ථිං පස්‌සාමි පාණිතන්ති

බොජ්ජධංග ධර්ම වැඩීමෙන් තොරව කෙලෙස්‌ තවන ජීවිතයෙන් තොරව තමනගේ ඉන්ද්‍රියයන් සංවර කර ගැනීමෙන් තොරව ඒ සියලු දුකින් නිදහස්‌ වූ අමා නිවන අවබෝධ කිරීමෙන් තොරව මේ සත්වයන්ට සෙතක්‌ මා නම් 

දකින්නේ නෑ. මේ සංසාර ගමනෙ ඉපදීම, ලෙඩවීම, වයසට යාම, මරණයට පත්වීම, ශෝකය, වැළපීම, දුක්‌-දොම්නස සුසුම් හෙලීම, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම, අප්‍රියයන් හා එක්‌වීම ආදිය වූ අනේක ප්‍රකාර වූ දුක උරුම කරගත් ලෝ සතුනට විශ්මිත සම්බුද්ධ නුවණින් අමා නිවන නම් වූ අමෘතය දායාද කර නොදෙන්නට මෙලොවේ දුකින් නිදහස්‌ වීමක්‌ නම් නැත'' ඒ බව මෙසේ පෙන්වා දුන් සේක.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව දේශනා කරමින් පෙන්වා දෙන ලද්දේ සුබ්‍රහ්ම දෙවියා සෝවාන් පලයට පත්විය. සතර අපායෙන් සදහටම නිදහස්‌ වුණා. ඒකාන්තයෙන්ම ඒ අමා නිවන අත්දකින ශ්‍රාවකයෙක්‌ බවට පත්වුණා. අපත් සංසාරගත දුකින් නිදහස්‌ව ලබන ඒ උතුම් නිර්වාණය ලැබීම පිණිස කටයුතු සංවිධානය කර ගනිමු.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

අපේ දර්ශනය විය යුත්තේ කුමක්‌ ද?

ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති
රාජකීය පණ්‌ඩිත, ශාස්‌ත්‍රපති පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්‌සප හිමි

මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් අපේ ආරණ්‍යයේ අලුතින් කුටි හදපු දවස්‌වල කැළේ ඉන්න රිලව් ජනේලවල වීදුරු ළ`ගට ඇවිල්ල කෑගහනව, ඉස්‌සරහට ආපස්‌සට පනිනව. තව කෙනෙක්‌ වීදුරුව ඇතුළෙ ඉන්නව කියල හිතාගෙන ගහනව, ගොරවනව. එයාට පෙනෙන්නෙ ඇතුළෙ ඉන්න කෙනත් තමන් ගොරවනකොට ගොරවනව, එකක්‌ කහනකොට ගහනව කියල. ඉතින් මෙතන හරි කලබලයක්‌.
දැන් අවුරුදු 8 - 10ක්‌ විතර වෙලත් තවමත් ඒ ගොල්ල එතෙන්ට ආවම කෑගහනව, ගහනව, ගොරවනව, පනිනව. ඇයි? ඒගොල්ලො ඉන්නෙත් තව 
කෙනෙක්‌ ඉන්නව කියන අදහසින්. යන්නෙත් මෙතන කෙනෙක්‌ ඉන්නව කියන අදහසින්. පැත්තකට ගිහින් හිතන්නෙත් අරහෙ තව කෙනෙක්‌ ඉන්නව මං මෙහේ හිටියට කියන අදහසින් මයි. ඉතින් පැත්තකට ගියත් තව අවුරුදු දහයකටත් එයාට ආපහු ඒ ඉන්න කෙනා හොයාගෙන යන්න හේතුව තියෙනව මයි.


එද අපිට මේ රිලව කරන්නෙ මෝඩකමක්‌ කියල හිතුණට රිලවයි අපියි අතර වෙනසක්‌ නෑ. එක සමානයි. භූමියෙ මට්‌ටමින් අපි ඔක්‌කො ම එක ම මට්‌ටමේ. මේ පින්වතුන් ආවෙ 'තියෙන' ගෙදර ඉඳන්, ගෙදර 'තියෙන' තැනකයි හිටියෙ. තියෙනවයි කියන ගෙදර මයි ජීවත් වුණේ. අද මෙතනට ආවෙ 'ගෙදර එහෙ තියෙද්දි මම පන්සලට යනව' කියන හැ`ගීමෙන්. දැන් ඇවිල්ල ඉන්නෙත් ගෙදර එහෙ තියෙනව, මම මෙහේ කියන මානසික මට්‌ටමින්.

දැන් රිලවට වගේ ම ආපහු හොයාගෙන යන්න හේතු ටික ඒ විදියට ම තියෙනව. මෙතෙන්ට ආපු ඔය පින්වතුන්ට හේතු ටික තියෙනව ගෙදර කියන තැන බලන්න ආපහු යන්න. මොකද හැම වෙලාවක දි ම ගෙදර කියන එක රැස්‌ කරගෙන ඉන්නෙ. තියෙන දෙයක්‌, ඇති දෙයක්‌ හැටියට අපි රැස්‌ කරගෙනයි තියෙන්නෙ. ගියොත් බලන්න පුළුවන් කියන මට්‌ටමේ මයි.

නමුත් ගියාට අපේ හිතේ තියෙන ගෙදර ම බලන්න පුළුවන් වෙයි ද? ගියාට අපේ හිතේ තියෙන ගෙදර බලන්න පුළුවන්කමක්‌ ඇත්තෙ නැහැ. ගියොත් ඇස්‌ හමුවට එන රූපායතනය ම, වර්ණ සටහන ම ගැටීමක්‌ මිස තියෙන ගෙදරක්‌ දකින්න පුළුවන්කමක්‌ ඇත්තෙ නැහැ. (වර්ණ සටහන තුළ ගෙවල් නැති නිසා). රූපායතනය එනකොට ම මෙන්න අපේ ගෙදර තියෙනව කියල අපි රැවටෙන්නෙ නැද්ද? රැවටෙනව. වර්ණ සටහන එනකොට ම තියෙන ගෙදර දකිනව කියල අපේ හිතේ ගේ ගැන යම් සංඥා ටිකක්‌ තියෙනව නම් මේ තියෙන්නෙ අපේ ගෙදර නෙ කියන මට්‌ටමකින් රැවටෙනව මයි.

යම් විදියකින් ගෙදර වෙනස්‌කමක්‌ වෙලා තිබුණොතින් අපි ඒකත් රැස්‌ කරගන්නව. ගෙදර ඉස්‌සරහ ගහක්‌ තිබුණ. හුළ`ගක්‌ ඇවිල්ල ගහ කඩාගෙන වැටිල. අපි දැන් යනකොට ගහ නැහැ. දැන් ගහ නැති බවට රැස්‌ කරගත්ත. දැන් ඊළ`ග දවසෙ ඉඳන් ගහක්‌ ළ`ග නැති ගෙදරක්‌ තමයි අපි අරමුණු කරගෙන ඉන්නෙ. දැන් ගහ නැති බව ම අපි දකිනකොට 'ආ මේ තියෙන්නෙ අපේ ගෙදර' කියල ගහ නැති බවින් ම අරමුණු කරනව.

හැම වෙලාවක දි ම අපි කෙළෙස්‌ ධර්මතා ටික තමයි ඇසුරු කිරීම තුළ යාවත්කාලීන කරන්නෙ. අපි අවුරුදු දහයකින් (පිටරටක කෙනෙක්‌ නම් ලංකාවට ගිහිල්ල) අපේ අම්මව දැකල නැත්නම් දැන් අපි හිතාගෙන යන්නෙ අපේ හිතේ ඉන්න අමම්ව බලන්න. යනකොට අම්ම වෙනස්‌ වෙලා. හිතේ ඉන්න අම්ම නැහැ. අපි කියන්නෙ අම්ම සෑහෙන වයසට ගිහිල්ල, අම්ම වෙනස්‌ වෙලා, මහත් වෙලා, කෙට්‌ටු වෙලා කියල. හිතේ තියෙන එකට ගැලපෙන්නෙ නැහැ බාහිර රූපය. ඊට පස්‌සෙ අපි රැස්‌ කරගන්නව 'ආ දැන් මේ කෙනාගෙ ස්‌වරූපය මේකයි' කියල.

තව අවුරුදු දහයකට පස්‌සෙ ආපහු යනව. දැන් යන්නෙ එදා අර දෙවැනි වතාවෙ දැකපු සංඥාව මෙනෙහි කරගෙන. දැන් හිටියටත් වැඩිය වෙනස්‌ වෙල. ආපහු ඒකත් රැස්‌ කරගන්නව.

දැන් අපි මේ විදියට රැස්‌ කරගෙන තියෙන්නෙ වර්තමානය, ඇත්ත ඇති සැටියට පිරිසිඳ නො දන්නාකම නිසා. ඇහැ රූප චක්‌ඛු විඤ්ඤාණ තුන් දෙනා ගෙ එකතුව නිසා ඇති වන ස්‌පර්ශය කියන තැන පිරිසිඳ දකින්නෙ නැහැ. ස්‌පර්ශයට ඇහැ රූප දෙක විදියට බැඳලයි අද අපි ජීවත් වෙන්නෙ. ස්‌පර්ශය නිසා හටගත් වේදනා සංඥා දෙකටත් අපි ඇහැ රූප දෙක බැඳලයි ජීවත් වෙන්නෙ.

ජීවත් වෙන අපිට වේදනා සංඥා දෙකක්‌ ම විඳින වේදනා සංඥා ම දැනගන්න අපිට රූපය දැනගන්න පුළුවන් වෙලා ද? වේදනා සංඥා දෙක ම අරමුණු කරන අපට රූපය අරමුණක්‌ වෙලා. 

ඒකෙන් මම පැහැදිලි කළේ රූපාරම්මණංවා කියනකොට රූපය ආරම්මණයක්‌ වුණේ වේදනා සංඥා දෙකක්‌ විඳින අපිට. රූපය දැනගන්නව කියල දැනගන්න කෙළෙස්‌ සහිත මානසික මට්‌ටමකටයි අපිට රූපාරම්මණයක්‌ වුණේ. 

නැතිනම් යථාර්ථයක්‌ විදියට හිතට තව හිතක්‌ ම අරමුණු කරල දැනගන්න පුළුවන්කම මිසක කවදා වත් ම හිතට පුළුවන් වුණා ද රූපය දැනගන්න. හිතට පුළුවන් වුණේ නැහැ කවදා වත්, රූපය කියන එක දැනගන්න පුළුවන්කමක්‌ තිබුණේ නැහැ.

කවදා වත් දැකලත් නැති අහලත් නැති නො දන්නා දෙයක්‌ ඉස්‌සරහට ආවොත් අපිට පුළුවන් ද ඒක දැනගන්න? දැනගන්න පුළුවන්කමක්‌ ඇත්තෙ නැහැ. මොකද අපි ඒ ගැන දන්නෙ නැති නිසා. අපි දැනගන්නෙ අපේ හිතේ ම තියෙන දැනගැනීමක්‌. අපේ හිතේ ඒ ගැන දැනගන්නා බව මයි අපි දැනගන්නෙ.

එතකොට හිතන බව ම දැනගන්න, විඳින අපි හිතනව බාහිර රූපයක්‌ දැනගත්ත කියල. බාහිර රූපය දැනගත්ත කියන්නෙ සම්පූර්ණයෙන් ම කෙළෙස්‌වලින් ගෙන දුන්න මට්‌ටමක්‌. හැම වෙලාවක ම තිබුණු යථාර්ථය තමයි හිතෙන් හිතක්‌ ම උපද්දවල හිත ම වින්ද කියන කාරණය.

අද අපේ දර්ශනය වෙලා තියෙන්නෙ ඕන ඔය කියන කාරණාව පිරිසිඳ දැකල ඔන්න ඔය කියන කාරණාව ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දැකල රූපය රූප පැත්තෙන් දැනගන්නත් නාම ධර්මතා ටික නාම ධර්මතා විදියට දැනගන්නත් නාම රූප පරිච්ඡේ¨දයක්‌ කරන්න. නැතිනම් නාම-රූප දෙක පිරිසිඳ දකිනව කියන මටටමක්‌ ඇති කරගන්නව කියන එකයි අද අපේ ජීවිතය විය යුත්තෙ, නැතිනම් දර්ශනය විය යුතු වන්නෙ.

අපි අද යම් භාවනාවක්‌ කරනවා නම් ඒ අපි අනුගමනය කරන ප්‍රතිපදාව තීරණය විය යුත්තේ සකස්‌ විය යුත්තේ ඔන්න ඔය කියන කාරණාව සාක්‌ෂාත් කරගන්න. 

ඒකටයි මේ ශාසනය සම්මා දිට්‌ඨි පුබ්බංගමා හොති. ආර්ය වූ සම්මා සමාධිය ඇති කරගන්නත් සමමා දිට්‌ඨිය තමයි පූර්වාංගම වෙන්නෙ. සම්මා දිට්‌ඨිය පෙරටු කරගෙන මයි සම්මා සමාධිය ඇති කරන්නෙ. 

එතකොට හැම වෙලාවක දි ම සම්මා දිට්‌ඨිය කියන දේ තමයි අපේ ජීවිතයෙ පෙරටු විය යුත්තෙ. අද අපි කරන භාවනාවකින් පවා අපට පෙනෙන්න තියෙන්න ඕන මේ දර්ශනය වැඩෙන බව. මේ ඇත්ත ඇති හැටියට දකින බවට උපකාර වන බව අපි කරන භාවනාව තුළ අපට ප්‍රකට ව තියෙන්න ඕන.

අද අපි යම් සීලයක්‌ සමාදන් වනව නම් මේ සමාදන් වන සීලය තුළ අපිට මේ කියන දර්ශනය වැඩෙන බව පෙනෙන්න තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම අපි වඩන සීලය ආර්ය සීලයක්‌ බවට, මේ ශාසනයෙ පනවන සීලයක්‌ බවට පත් වෙන්නෙ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සෙ පහළ වෙන්න කලිනුත් ලෝකෙ ශික්‌ෂාපද තිබුණ. 

අද අපි සමාදන් වන සීලය තිසරණගත සීලයක්‌ නිසා කුසල සීලයක්‌ කියල කියන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රතිපදාව වැඩෙන තැනට මේක යොමු වෙල නැත්නම් මේක සීලබ්බත පරාමාස ගණයෙන් මිදුණු සීලයක්‌ කියල කියන්න බැහැ. මේක සීලබ්බත පරාමාසයෙන් ස්‌පර්ශ කරන ලද සීලයක්‌ කියල තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නෙ.

අද අපි වඩන සීලය තුළ අපිට මේ දර්ශනය සාක්‌ෂාත් වන බව ම තියෙන්න ඕන. අපි ගත්තොත් පාණාතිපාතා වෙරමණී සික්‌ඛාපදං සමාදියාමි - සතුන් මරන්නෙ නැහැ කියන ශික්‌ෂාපදය 

සමාදන් වන අපිට බාහිර ශාසනෙන් දකින්න තියෙන දෙයක්‌ තමයි සතෙක්‌ වැරදිලා මැරුණොත් ශික්‌ෂාව කැඩෙනව, ශික්‌ෂාව කැඩුණහම ඇවිල්ල සතුන් නො මරනව කියන මේ ශික්‌ෂාපදය ආපහු සමාදන් වන බව. මෙය අපිට බාහිර ශාසනය තුළත් දකින්න තියෙනව, මේ ශාසනය තුළත් දකින්න තියෙනව. ඒක නෙමෙයි වෙනස.

මේ ශාසනේ කෙනා සීලයත් දන්නව. සීලය කියන දේ නැති වෙන හැටිත් දන්නව. නැති වෙන බව නැති වෙන හැටිත් දන්නව. සීලය ඇති කරගන්න ප්‍රතිපදාවත් දන්නව කියන තැනකින් එයාට සීලය පනවන්න පුළුවන්කම තියෙනව.

එතකොට එයා සීලය ගැන දැනගන්නව. මේ දේ වුණොත් සීලය කැඩෙනව. සීලය සමාදන් වුණොත් රකිනව. සීලය කියන දේ නැවත පිහිටන්න පුළුවන් කියන මට්‌ටමින් සීලය ගැන දන්නව. සීලය කැඩුණොත් එයා දන්නව පාණාතිපාතා ශික්‌ෂාපදය කැඩුණොත් කැඩුණෙ මගෙ හිතේ තියෙන මේ තරහව නිසයි මේ ශික්‌ෂාපදය කැඩුණෙ. තරහ ඇති කළේ මොකක්‌ නිසා ද? ඉන්න කෙනෙක්‌, ඉන්න සතෙක්‌, ඉන්න පුද්ගලයෙක්‌ ගැනයි මට තරහ ඇති වුණෙ. එහෙනම් මට දැන් සීලය නො කැඩෙන මට්‌ටමට යන්න නම් මට සතා නො මර ඉන්නකොට ඉන්න සතා නො මරනව කියන මට්‌ටමින් මට සීලය නො කඩ ඉන්නව කියන දේ කරන්න පුළුවන්කමක්‌ ඇත්තෙ නැහැ.

මදුරුවත් ඉන්නව නම්, අතේ වේදනාවත් තියෙනව නම් අනිත් අත එතනට යනව කියන දේ නතර වෙන්නෙ නැහැ. අපි ඒක ආයාසයෙන් රකින දෙයක්‌ විතරයි. නමුත් මේ ශාසනයෙ සිල්වත් කියන කෙනා මේ ඥාන දර්ශනයත් එක්‌ක සීලය සමාදන් වන කෙනා දකිනව මදුරුව මරන්න මදුරුව ගැන තරහක්‌ ඇති කරගන්න හේතු වුණේ බාහිර මදුරවෙක්‌ ඉන්න නිසයි. මදුරුවට කන්න කියල මට අතක්‌ පයක්‌ තිබුණ නිසයි. 

එහෙනම් මම මදුරුව කියන තැනින් මිදෙන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. එයා සම්මා දිට්‌ඨියෙන් සීලය රකින්නෙ. එයා මදුරුව කියන තැනින් නිදහස්‌ වෙන්න හදනකොට එයාට තරහක්‌ ඇති කරගන්නයි කෙනෙක්‌ නැති වෙන්නෙ. එයා ඇත්ත ඇති හැටියට දකිනව බාහිර ඉන්න මදුරුවෙක්‌ ද තමන් හිතෙන් හදාගත්ත මදුරුවෙක්‌ ද කියන එක. 

එයාට මදුරුවෙක්‌ වත් මදුරුවට කන්න අතක්‌ වත් හම්බ වෙන්නෙ නැති වෙයි මේ ඥාන දර්ශනය තුළ.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤
නොපෙණෙන ලෝකය දකින යථාර්තවාදී දහම, බුදු දහමයි.
X